Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ODSZKODOWAWCZEGO ZA NIERUCHOMOŚCI W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI W OBRĘBIE ARYNÓW
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomościo nieuregulowanym stanie prawnym, położone w gminie Mińsk Mazowiecki w obrębie Arynów, oznaczone jako działki ew. : nr 149/2 o pow. 0,0290 ha,  nr 46/1 o pow. 0,0109 ha, które na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/08 z dnia 4 stycznia 2008 r. o ustaleniu lokalizacji drogi, dla inwestycji budowa obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku Choszczówka – Węzeł Ryczołek od km 520+400 do km 541+249 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na terenie gmin: Dębe Wielkie, Kałuszyn, Jakubów i Mińsk Mazowiecki w województwie mazowieckim stały się własnością Skarbu Państwa z dniem 14 marca 2008r.

Czas wytworzenia informacji: 2011-02-25 15:53:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2011-02-25 15:54:29 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1792