Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ SKARBU PAŃSTWA I NIERUCHOMOŚCI SPN-C
A A A

Oddział Skarbu Państwa i Nieruchomości w Ciechanowie SPN - C

Kierownik Oddziału:

Zbigniew Gorząch
tel. (23) 671-93-36
e-mail: zgorzach@mazowieckie.pl

Zakres Działania:

 1. prowadzenie postępowań dotyczących;
  • postępowań I instancji w sprawach posiadania uprawnień z tytułu
  • pozostawienia nieruchomości poza granicami państwa polskiego;
  • art.2 ust.1 pkt c dekretu PKWN z dnia 6 września 1944r. o przeprowadzeniu reformy rolnej;
  • aktów własności ziemi;
  • zarzutów przejęcia nieruchomości z naruszeniem prawa;
 2. nadzór nad prowadzonymi przez starostów postępowaniami w zakresie:
  • dekretu o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej;
  • dekretu o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym;
 3. prowadzenie postępowań:
  • w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, w tym:
   • stwierdzenie przejęcia w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości Skarbu Państwa,
   • prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych dotyczących dróg krajowych,
   • rozpatrywanie odwołań od decyzji dotyczących stałego lub czasowego ograniczenia lub zajęcia nieruchomości.

Ryszard Słomski - tel. (23) 671-93-37, pok. 309 (od wtorku do piątku w godz. 11.00 - 16.00)
Maciej Koziara, Beata Smolińska, Maria Leśniewska (tylko w piątki - dot. p. Leśniewskiej) - tel. (23) 671-93-34 do 36, pok. 320

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa oraz przekazywania mienia ogólnonarodowego (państwowego) na rzecz właściwych gmin;
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa oraz przekazywania mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i województwa);
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji stwierdzających nabycie z mocy prawa na własność jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa gruntów znajdujących się w ich władaniu w dniu 31 grudnia 1998 roku, a zajętych pod drogi publiczne;
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa własności gruntów wchodzących w skład linii kolejowych pozostających we władaniu PKP S.A.;
 5. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji stwierdzających nabycie z mocy prawa na własność gmin państwowych nieruchomości rolnych nie przekazanych do dnia 30 czerwca 2000 roku do zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;

Anna Książek - tel. (23) 671-93-21, pok. 307
Anna Tomaszewska - Koryciorz - tel. (23) 671-93-20, pok. 307

Czas wytworzenia informacji: 2011-05-27 17:54:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2009-05-08 12:49:55 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2011-05-27 17:55:40 Osoba modyfikująca informację: Dariusz Górecki
  ilość odwiedzin: 35737