Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunty zajęte pod drogę publiczną – część drogi powiatowej nr 31331 „Sierakówek – Sokołów” (obecnie: nr 1419 W), położone w gminie Gostynin, oznaczone w rejestrze gruntów jako działki ewidencyjne:

? nr 26/1 o pow. 0,0784 ha i nr 26/3 o pow. 1,0651 ha (obręb PGR Sokołów)

? nr 333 o pow. 1,1300 ha i nr 362/1 o pow. 1,9552 ha (obręb Osiny),

stały się z dniem 01.01.1999 r. własnością Powiatu Gostynińskiego.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15 w Płocku w pok. 212 (tel.24 2623143). Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturami: SPN-P.7533.129.2011, SPN-P.7533.130.2011, SPN-P.7533.131.2011 i SPN-P.7533.132.2011.

Czas wytworzenia informacji: 2012-02-17 11:24:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2012-02-17 11:27:11 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1074