Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTÓW POŁOŻONYCH W GMINIE HALINÓW NA WŁASNOŚĆ GMINY HALINÓW
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Oddział w Delegaturze-Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach  prowadzi, na podstawie art. 73 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w drodze decyzji, że niżej wymienione grunty zajęte pod drogi publiczne – gminne, stały się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością Gminy Halinów :

 1. grunt położony w Królewskich Brzezinach w obrębie 0015, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 112 o pow. 0,1700 ha,  zajęty pod część pasa drogi gminnej nr nr 0107007
 2. grunt położony w Wielgolasie Duchnowskim w obrębie 0021, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 111 o pow. 0,8100 ha,  zajęty pod część pasa drogi gminnej nr 0107031,
 3. grunt położony w Józefinie w obrębie 0011, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 7 o pow. 0,2400 ha,  zajęty pod drogę gminną – część ulicy Królewskiej,
 4. grunt położony w Długiej Szlacheckiej w obrębie 0007, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 457 o pow. 1,1400 ha,  zajęty pod drogę gminną – część ulicy Księdza Jerzego  Popiełuszki, 
 5. grunt położony w Długiej Szlacheckiej w obrębie 0007, oznaczony w rejestrze gruntów działki: nr 505 o pow. 0,7600 ha i nr 665 o pow. 1,5100 ha,  zajęty pod drogę gminną – część ulicy Wschodniej,
 6. grunt położony w Nowym Koniku w obrębie 0013, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 203 o pow. 0,4689 ha,  zajęty pod część pasa drogi gminnej nr 0107036,
 7. grunt położony w Mrowiskach w obrębie 0018, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 104 o pow. 0,3700 ha,   zajęty pod część pasa drogi gminnej nr 0107018,
 8. grunt położony w Grabinie w obrębie 0008, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 52 o pow. 0,31 ha,   zajęty pod część pasa drogi gminnej nr 0107007,
 9. grunt położony w Grabinie w obrębie 0008, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 83 o pow. 0,1100 ha,  zajęty pod część pasa drogi gminnej nr 0107007,
 10. grunt położony w Królewskich Brzezinach w obrębie 0015, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 166 o pow. 0,1700 ha,  zajęty pod część pasa drogi gminnej nr 0107039,
 11. grunt położony w Długiej Szlacheckiej w obrębie 0007, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 361 o pow. 0,8300 ha, zajęty pod drogę gminną – część ulicy Henryka Dąbrowskiego,
 12. grunt położony w Hipolitowie w obrębie 0010, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 389 o pow. 0,0962 ha  zajęty pod drogę gminną  – część ulicy Mahoniowej,
 13. grunt położony w Długiej Szlacheckiej w obrębie 0007, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 261 o pow. 1,2700 ha,  zajęty pod drogę gminną  – część ulicy Żelaznej,
 14. grunt położony w Królewskich Brzezinach w obrębie 0015, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 93 o pow. 0,1700 ha,  zajęty pod część pasa drogi gminnej nr 0107039,
 15. grunt położony w Hipolitowie w obrębie 0010, oznaczony w rejestrze gruntów jako działki: nr 217 o pow. 1,5219 ha i nr 68 o pow. 0,2241 ha,  zajęty pod drogę gminną – część ulicy Hipolitowskiej,
 16. grunt położony w Hipolitowie w obrębie 0010, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 370 o pow. 0,5710 ha,  zajęty pod część pasa drogi gminnej nr 0107033,
 17. grunt położony w Grabinie w obrębie 0008, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 84 o pow. 0,0100 ha,  zajęty pod część pasa drogi gminnej nr 0107007,
 18. grunt położony w Starym Koniku w obrębie 0014, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 15 o pow. 0,0830ha,  zajęty pod część pasa drogi gminnej nr 0107033,
 19. grunt położony w Krzewinie w obrębie 0016, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 143 o pow. 0,3900 ha,  zajęty pod część pasa drogi gminnej, nr 0107025,
 20. grunt położony w Cisiu w obrębie 0004, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 136 o pow. 0,0900 ha,  zajęty pod drogę gminną – część ulicy Młynarskiej,
 21. grunt położony w Długiej Szlacheckiej w obrębie 0007, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 308 o pow. 1,3600 ha,  zajęty pod drogę gminną – część ulicy Warszawskiej,
 22. grunt położony w Żwirówce w obrębie 0023, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 127 o pow. 0,3300 ha,  zajęty pod część pasa drogi gminnej nr 0107029,
 23. grunt położony w Długiej Szlacheckiej w obrębie 0007, oznaczony w rejstrze gruntów jako działka nr 807 o pow. 1,1100 ha,  zajęty pod część pasa drogi gminnej nr 0107029,
 24. grunt położony w Cisiu w obrębie 0004, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 22 o pow. 0,2900 ha,  zajęty pod drogę gminną – część ulicy Wiatracznej,
 25. grunt położony w Długiej Kościelnej w obrębie 0006, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 1 o pow. 0,1300 ha,  zajęty pod drogę gminną – część ulicy Chojniak,
 26. grunt położony w Józefinie w obrębie 0011, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 100 o pow. 0,6100 ha,  zajęty pod drogę gminną – część ulicy Zgody,
 27. grunt położony w Długiej Szlacheckiej w obrębie 0007, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 388 o pow. 0,1700 ha,  zajęty pod drogę gminną – część ulicy Leśnej,
 28. grunt położony w Mrowiskach w obrębie 0018, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr 126 o pow. 0,2800 ha, zajęty pod część pasa drogi gminnej nr 0107018,
 29. grunt położony w Królewskich Brzezinach w obrębie 0015, oznaczony w rejestrze gruntów jako działki: nr 217 o pow. 0,1574 ha, nr 190 o pow. 0,1455 ha, nr 138/1 o pow. 0,2093 ha i nr 138/2 o pow. 0,0222 ha,  zajęty pod część pasa drogi gminnej nr 0107039.

W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności    do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - w Oddziale w Delegaturze-Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w pok. 200 (tel. 25 644-71-53).  Niniejsza sprawa jest prowadzona pod sygnaturą  SPN-S 7533.100-128.2012.AK-W.

Czas wytworzenia informacji: 2012-07-05 08:38:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-07-05 08:41:30 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1416