Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ CERTYFIKACJI - FCR-V
A A A

Oddział Certyfikacji - FCR-V

 

Kierownik Oddziału:

Magdalena Ostrowska

tel.  (22) 695-64-09

fax. (22) 695-65-25

mostrowska@mazowieckie.pl

pokój 626

 

Zakres działania:

 1. weryfikacja wydatków dla RPO WM wykazanych przez IZ RPO WM w deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność w celu przygotowania deklaracji wydatków do IC;
 2. wnioskowanie o blokowanie procesu certyfikacji w ramach RPO WM;
 3. gromadzenie i analiza informacji i raportów o nieprawidłowościach w zakresie wydatków w ramach RPO WM oraz przekazywanie do IC informacji o nieprawidłowościach;
 4. analiza i uwzględnianie w procesie certyfikacji prognoz płatności, sprawozdań z realizacji RPO WM otrzymywanych od IZ RPO WM;
 5. analiza i uwzględnianie w procesie certyfikacji wyników kontroli prowadzonych przez IZ RPO WM oraz wyników kontroli i audytów prowadzonych przez IA, NIK i inne uprawnione instytucje w ramach RPO WM;
 6. analiza i uwzględnianie w procesie certyfikacji kart kontroli projektu i wyników kontroli krzyżowych pozyskiwanych z KSI (SIMIK 07-13);
 7. analiza zgodności dokumentów horyzontalnych oraz wewnętrznych w zakresie realizowanych zadań, w tym przygotowywanie okresowej aktualizacji Instrukcji Wykonawczej IPOC;
 8. udział w kontrolach przeprowadzanych przez Oddział Kontroli w IZ RPO WM i w IP II;
 9. weryfikowanie elektronicznej ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla danego projektu, prowadzonej w KSI (SIMIK 07-13);
 10. pełnienie funkcji administratora merytorycznego oraz obsługa KSI (SIMIK 07-13) w celu zapewnienia skutecznego i zgodnego z przepisami wykorzystania funduszy strukturalnych;
 11. wspieranie działań wydziałów Urzędu i rządowej administracji zespolonej w województwie, w zakresie możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych;
 12. przechowywanie dokumentów związanych z certyfikacją wydatków i przygotowanie ich do archiwizacji, digitalizacja danych gromadzonych przez oddział;
 13. opiniowanie zmian do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WM oraz zaktualizowanego opisu systemu zarządzania i kontroli RPO WM.
Czas wytworzenia informacji: 2015-03-10 09:58:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Rafał Rudnik
Czas udostępnienia informacji: 2014-08-13 12:46:12 Osoba udostępniająca informację: Rafał Rudnik
Czas modyfikacji informacji: 2015-03-10 09:58:28 Osoba modyfikująca informację: Rafał Rudnik
  ilość odwiedzin: 1173