Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE NABYCIA PRZEZ POWIAT PŁOCKI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ NR 31 193 (OBECNIE 2911 W), DZ. NR 159/1 O POW. 0,04 HA, OBR. DĄBRUSK, GM. STAROŹREBY
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że prowadzi, na podstawie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, nabycia przez Powiat Płocki prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – powiatową nr 31 193 „Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki” (obecnie nr 2911 W „Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin”), oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 159/1 o pow. 0,04 ha, położona w obrębie Dąbrusk, gmina Staroźreby.

Wobec powyższego informuję, że osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w przedmiotowej sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3 Maja 16, pok. 307 (tel. 24 235 11 23) – w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-P.7533.31.2015.

Czas wytworzenia informacji: 2015-05-21 08:56:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-05-21 08:58:03 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 46