Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNE
A A A

Oświadczenia Lustracyjne

 

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) osoba ubiegająca się o pełnienie funkcji publicznych, urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, zobowiązana jest przedłożyć odpowiedniemu organowi oświadczenie lustracyjne, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ustawy.

Do przedłożenia takiego oświadczenia Wojewodzie Mazowieckiemu zobowiązane są osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r., ubiegające się o następujące funkcje/stanowiska na terenie województwa mazowieckiego:

 • organ lub członek organu jednostki samorządu terytorialnego, organu związku jednostek samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy - niewybieralny w wyborach powszechnych, tj. zarząd województwa, zarząd powiatu, zarząd dzielnicy m. st. Warszawy, członkowie związków międzygminnych,

   

 • członek zarządu, członek rady nadzorczej w spółce handlowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,

   

 • osoba będąca przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego w radzie nadzorczej spółki innej niż wymieniona powyżej,

   

 • dyrektor przedsiębiorstwa państwowego (dla którego organem założycielskim jest Wojewoda), jego zastępca oraz osoba zarządzająca przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym,

   

 • kierownik zespolonej służby, inspekcji lub straży i jego zastępcy,

   

 • kierownik w organie administracji niezespolonej i jego zastępcy,

   

 • dyrektorzy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim i ich zastępcy.

  Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.

  W przypadku, gdy osoba obejmująca jedną z wymienionych funkcji złożyła już oświadczenie lustracyjne, składa Wojewodzie Mazowieckiemu informację o uprzednim złożeniu takiego oświadczenia, tj. załącznik nr 2 do ustawy.

  Osoba ubiegająca się o funkcję organu lub członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy - wybierana w wyborach powszechnych (w tym w wyborach uzupełniających oraz kandydaci wskazani z list wyborczych przez rady do objęcia mandatu radnego) - składa oświadczenie lustracyjne do właściwej komisji wyborczej.

 • Ustawa o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.pdf
  dokument nie dostępny do pobrania
  ustawa lustracyjna 2013.pdf
  Ustawa z dnia 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity).pdf
  Zał_Nr 1a- oświadczenie lustracyjne.doc
  Oświadczenie lustracyjne Zał. Nr 1a
  Zał_Nr 2a - informa o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.doc
  Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego Zał. Nr 2a
  wzór lustracja zal_Nr1a.pdf
  Wzór wypełnienia oświadczenia lustracyjnego
  wzór lustracja zal_Nr2a.pdf
  Wzór wypełnienia informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
  Czas wytworzenia informacji: 2014-01-23 12:11:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
  Czas udostępnienia informacji: 2009-03-16 16:01:57 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
  Czas modyfikacji informacji: 2014-01-23 12:20:19 Osoba modyfikująca informację: Jerzy Magryś
    ilość odwiedzin: 11450