Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU W DZIELNICY MOKOTÓW NA WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA (PKP)
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jest prowadzone, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 z późn. zm.) postępowanie administracyjne w sprawie potwierdzenia:

1)nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. prawa własności gruntu zajętego pod część linii kolejowej Warszawa Zachodnia - Kraków, położonego w Warszawie, Dzielnica Mokotów, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki nr 2/1 o pow. 0.0056 ha, nr 2/2 o pow. 0.0373 ha, nr 2/3 o pow. 0.1517 ha, nr 2/4 o pow. 0.1190 ha, nr 2/5 o pow. 0.1190 ha, nr 2/6 o pow. 0.1208 ha, nr 2/7 o pow. 0.1347 ha, nr 2/8 o pow. 0.1181 ha, nr 2/9 o pow. 0.1165 ha z obrębu 146505_8.0801;

2)nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu opisanego w punkcie 1) wraz z nabyciem z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. prawa własności budynków, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje lub przysługiwało w dniu 28 lutego 2003r. lub w dniu 31 maja 2003r. prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego do powyższych nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w: Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa.

Czas wytworzenia informacji: 2011-08-03 09:24:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2011-08-03 09:25:32 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1361