Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚĆ O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM W GMINIE DOBRE: OBRĘB DOBRE, OBRĘB SOŁKI I OBRĘB MAKÓWIEC DUŻY.
A A A

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Dobre: obręb Dobre, obręb Sołki i obręb Makówiec Duży.

 

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.                         o  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194  z późn.  zm.), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – informuje, że zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w obrębie:

1) Dobre  gmina Dobre, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 467/6 o pow. 0,0027 ha, nr 470/10 o pow. 0,0053 ha, nr 470/13 o pow. 0,0012 ha i nr 467/5 o pow. 0,0206 ha

2) Dobre  gmina Dobre, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 254/1 o pow. 0,0046 ha, nr 255/1 o pow. 0,0007 ha, nr 255/3 o pow. 0,0063 ha, nr 256/2 o pow. 0,0041 ha, nr 276/1 o pow. 0,0025 ha, nr 276/3 o pow. 0,0155 ha i nr 277/2 o pow. 0,0008 ha,

3)  Dobre  gmina Dobre, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 245/1 o pow. 0,0095 ha, nr 247/2 o pow. 0,0055 ha, nr 422/3 o pow. 0,0078 ha i nr 557/1 o pow. 0,0021 ha,

4)  Dobre  gmina Dobre, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 575/1 o pow. 0,0020 ha,

5)  Dobre  gmina Dobre, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/2 o pow. 0,0039 ha,

6) Dobre  gmina Dobre, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 413/2 o pow. 0,0008 ha,

7)  Dobre  gmina Dobre, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: 203/7 o pow. 0,0095 ha, nr 203/3 o pow. 0,0574 ha, nr 203/8 o pow. 0,0014 ha, nr 601/1 o pow. 0,0005 ha i nr 2383/2 o pow. 0,0012 ha,

8)  Dobre  gmina Dobre, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2384/1 o pow. 0,0306 ha,

9)  Dobre  gmina Dobre, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 2291/5 o pow. 0,0213 ha i nr 2291/3 o pow. 0,0081 ha,

10)  Dobre  gmina Dobre, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2313/1 o pow. 0,0256 ha,

11)   Dobre  gmina Dobre, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2306/10 o pow. 0,0113 ha,

12)   Sołki gmina Dobre,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 183/4 o pow. 0,0006 ha,

13)   Makówiec Duży, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 292/5 o pow. 0,0046 ha,

14)   Makówiec Duży, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 296/4 o pow. 0,0005 ha,

15)   Makówiec Duży, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 298/4 o pow. 0,0072 ha.

 które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego z dniem 03.01.          2011 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 20/10 z dnia 10.11.2010 r., znak: WIŚ.II.KZ/PG.7119-D/355/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637  relacji Warszawa – Węgrów, na odcinkach od km 44+000 (skrzyżowanie z DK nr 50) do km 75+309 oraz od km 75+898 do km 79+362 (rondo: ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w m. Węgrów), sprostowanej postanowieniami Wojewody Mazowieckiego znak: WIŚ.II. KZ/PG.7119-D/355/10 z dnia: 11.04.2011 r., 31.05.2011 r., 25.07.2011 r. i 13.10.2011 r.

Niniejsze sprawy prowadzone są pod sygnaturą:

SPN-S. 7570.219,227,234,238,248,254,276,304,311,313,355.2011.A.P-W

SPN-S. 7570.427,403a.2011.BZ

Czas wytworzenia informacji: 2012-10-05 10:16:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-10-05 10:17:04 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 950