Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU ODSZKODOWAWCZYM ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W GMINACH MOGIELNICA ORAZ NOWE MIASTO, OZNACZONE W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NUMER 192/1, 293/1, 302/1, 295/1, 294/1, 193/1, 154/5, 303/1, 291/1, 73/1, 69/1, 67/1
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ((Dz. U. z 2013r. poz. 687.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) – informuje, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

 • numer     192/1    o powierzchni 0,0645 ha, położonej w gminie Mogielnica, w obrębie Brzostowiec,
 • numer     293/1    o powierzchni 0,0022 ha, położonej w gminie Mogielnica, w obrębie Brzostowiec,
 • numer     302/1    o powierzchni 0,0022 ha, położonej w gminie Mogielnica, w obrębie Brzostowiec,
 • numer     295/1     o powierzchni 0,0019 ha, położonej w gminie Mogielnica, w obrębie Brzostowiec,
 • numer     294/1     o powierzchni 0,0014 ha, położonej w gminie Mogielnica, w obrębie Brzostowiec,
 • numer     193/1    o powierzchni 0,0036 ha, położonej w gminie Mogielnica, w obrębie Brzostowiec,
 • numer     154/5    o powierzchni 0,0864 ha, położonej w gminie Mogielnica, w obrębie Brzostowiec,
 • numer     303/1    o powierzchni 0,0015 ha, położonej w gminie Mogielnica, w obrębie Brzostowiec,
 • numer     291/1    o powierzchni 0,0015 ha, położonej w gminie Mogielnica, w obrębie Brzostowiec,
 • numer     73/1    o powierzchni 0,0202 ha, położonej w gminie Mogielnica, w obrębie Cegielnia,
 • numer     69/1    o powierzchni 0,0028 ha, położonej w gminie Mogielnica, w obrębie Bełek,
 • numer     67/1    o powierzchni 0,0277 ha, położonej w gminie Nowe Miasto, w obrębie Gostomia,

które na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2010 z dnia 18 stycznia 2010r., znak: WIŚ.R-PP/7119-Gj/9/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec – Nowe Miasto n/Pilicą na odcinku: od km ok. 23+100 na terenie miasta Mogielnica do km 30+625 (granica pomiędzy gminami Mogielnica i Nowe Miasto n/Pilicą)” stała się własnością Województwa Mazowieckiego z dniem 5 maja 2010r.

Czas wytworzenia informacji: 2013-07-25 14:48:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-07-25 14:50:15 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 645