Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA Z MOCY PRAWA PRZEZ GMINĘ MACIEJOWICE PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, ZAJĘTYCH POD DROGĘ PUBLICZNĄ
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), w związku art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.), zostały wydane decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę Maciejowice prawa własności gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętych pod drogę publiczną – drogę gminną nr 36 24 001 relacji: droga wojewódzka 561 – Kępa Podwierzbiańska – droga krajowa nr 1068, oznaczonych jako działki :

nr 304/1 o pow. 0,21 ha (obręb Podwierzbie),
nr 342 o pow. 0,41 ha (obręb Podwierzbie),
nr 371 o pow. 0,44 ha (obręb Podwierzbie),
nr 394 o pow. 0,52 ha (obręb Podwierzbie),
nr 145 o pow. 0,75 ha (obręb Podwierzbie),
nr 100 o pow. 0,14 ha (obręb Podwierzbie),
nr 104/4 o pow. 0,0084 ha (obręb Kępa Podwierzbiańska),
nr 104/5 o pow. 0,06 ha (obręb Kępa Podwierzbiańska),
nr 103 o pow. 0,22 ha (obręb Kępa Podwierzbiańska),
nr 64 o pow. 0,11 ha (obręb Podwierzbie),
nr 201 o pow. 0,60 ha (obręb Podwierzbie),
nr 472 o pow. 0,09 ha (obręb Podwierzbie),
nr 471 o pow. 0,48 ha (obręb Podwierzbie),
nr 469/2 o pow. 0,06 ha (obręb Podwierzbie).

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji : nr 400/S/12 znak SPN-S 7533.31.2012.MZ, nr 401/S/12 znak SPN-S 7533.32.2012.MZ, nr 402/S/12 znak SPN-S 7533.33.2012.MZ w Oddziale Skarbu Państwa i Nieruchomości w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Siedlce ul. Piłsudskiego 38, pokój 110).

Czas wytworzenia informacji: 2012-05-25 22:18:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-05-25 22:19:50 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1015