Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO, DZIAŁKA NR 129 I NR 627 - OBRĘB BODZANÓW, GMINA BODZANÓW
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku  prowadzone jest, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenie nabycia na rzecz Powiatu Płockiego , nieruchomości zajętych pod drogi publiczne – drogi gminne:

- nr 31 228 / Radzanowo – Kosino - Bodzanów / - aktualny nr drogi 2944 W, położonej w obrębie Bodzanów, jednostka ewidencyjna Bodzanów, oznaczonego  w ewidencji gruntów jako działka nr  129 o pow. 1,51 ha,
- nr 31 232 / Kucice/ gr. woj. – Bulkowo - Bodzanów / - aktualny nr drogi 3059 W, położonej w obrębie Bodzanów, jednostka ewidencyjna Bodzanów, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 627 o pow. 1,91 ha.

Wobec powyższego informuję, że osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3-go Maja 16,  w pok. 321 (tel.24 235 11 24).

Niniejsze sprawy prowadzone są  pod sygnaturami: SPN-P.7533.55.2015,SPN-P.7533.56.2015.

Czas wytworzenia informacji: 2015-07-07 09:14:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-07-07 09:15:47 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 25