Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ODMOWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY GOZDOWO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ - GMINNĄ
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) została wydana odmowna decyzja w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę Gozdowo prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętej pod drogę publiczną – część drogi gminnej nr 370140 W / Rogienice – Cetlin/,położonej w obrębie Cetlin, jednostka ewidencyjna Gozdowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 54 o pow. 2,77 ha.

Jednocześnie  informuję,  iż istnieje  możliwość  zapoznania  się  z treścią decyzji Nr 27/P/2012  (znak SPN-P.7723-11/14D/2010) w siedzibie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Płock, ul. Kolegialna 15, pokój nr 201).

Czas wytworzenia informacji: 2012-02-14 11:41:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2012-02-14 11:43:07 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1219