Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD DROGĘ PUBLICZNĄ – DROGĘ POWIATOWĄ POŁOŻONYCH W GMINIE SŁUPNO OBRĘB RYDZYNO, DZ. NR 185, 252/2, 263
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że prowadzone są, na podstawie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nabycia w drodze decyzji, przez Powiat Płocki prawa własności gruntów zajętych pod drogę publiczną – drogę powiatową nr 31244 „Rydzyno-Płock ” położonych w gminie Słupno, obręb Rydzyno  - działka nr 185 o pow.  0,04 ha , nr 252/2 o pow. 0,0015 ha i nr 263 o pow. 0,0022 ha.

Wobec powyższego informuję, że osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3 Maja 16, pok. 308 (tel. 24 235 11 20) – w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Niniejsze sprawy prowadzone są pod sygnaturami: SPN-P.7533.105.2013, SPNP.7533.106.2013.

Czas wytworzenia informacji: 2013-12-02 08:43:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-12-02 08:47:38 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 632