Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-R.7820.1.2014.EK OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

                    OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

     Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2009 r., Nr 42,  poz. 340 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 28.11.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Portu Lotniczego Radom S.A., ul. Kaszubska 2, 26-600 Radom, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Kaniaka, w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: „Przebudowa lotniska Radom:
- przebudowa drogi kołowania DK-1 i płaszczyzny postoju samolotów na drogę kołowania DK-E kodu „D” wraz z oświetleniem nawigacyjnym i systemem odwodnienia nawierzchni,
- budowa płaszczyzny postoju samolotów PPS-1 wraz z oświetleniem nawigacyjnym, projektorowym i systemem odwodnienia płaszczyzny,
- budowa stacji transformatorowej SN/nN dla potrzeb PPS-1 na lotnisku Radom.”
Numery ewidencyjne działek usytuowania obiektu: 1/115, 1/120, 1/122, 1/124, 1/70, 1/34; obręb 0031 Dzierzków 1.
   Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem (powiadomieni w drodze zawiadomień), oraz pozostałe strony (powiadomione w drodze obwieszczeń).
    Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział w Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pokój 205, w dniach pn.-pt. w godz. 8oo -16oo, gdzie można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy, do dnia wydania orzeczenia w sprawie.
    Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WI-R.7820.3.1.2014.EK

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-01-14 08:48:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-01-14 08:51:31 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 188