Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7820.3.13.2014.KZ OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
A A A

 WIŚ-II.7820.3.13.2014.KZ

                                               OBWIESZCZENIE
                                        o wszczęciu postępowania

    Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42 poz. 340 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 04.08.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” reprezentowanego przez pełnomocnika – w sprawie  o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: „Przebudowa rozbudowa lotniska użytku publicznego o obiekt budowlany składający się z wiaty magazynowej na potrzeby Lotniskowej Straży Pożarnej wraz z płytą manewrową i przyłączem elektrycznym oraz likwidacji kolidujących urządzeń budowlanych – szamba i fragmentów związanej z nim kanalizacji sanitarnej, oraz remont osadnika błota, na dz. nr ew. 2/34 z obrębu 2-06-07”.
   Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem (powiadomieni w drodze zawiadomień), oraz pozostałe strony (powiadomione w drodze obwieszczeń).
    Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F od Al. Solidarności, II piętro, pok. 607 w dniach: poniedziałek w godzinach 13:00-16:00, środa i piątek w godzinach   8:00-12:00, gdzie strony mogą składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy do dnia wydania orzeczenia w sprawie.
     Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz. 267 j.t.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-08-18 14:26:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-08-18 14:29:46 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 431