Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ LEGALIZACJI POBYTU I PRACY - WSC-VII
A A A

Oddział Legalizacji Pobytu i Pracy - WSC-VII

Kierownik:

Agnieszka Drwal

pokój nr 14
e-mail: legalizacjapobytu@mazowieckie.pl
faks: (22) 831-53-73 

Zakres działania:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o cudzoziemcach, związanych z legalizacją pobytu czasowego w celu wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:
  • prowadzenie postępowań administracyjnych,
  • dokonywanie sprawdzeń w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców i Systemie Informacyjnym Schengen,
  • dokonywanie wpisów w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców,
  • prowadzenie postępowań w zakresie cofnięcia udzielonych zezwoleń,
  • prowadzenie rejestrów wojewody w zakresie realizowanych w Oddziale zadań,
  • prowadzenie statystyk w zakresie prowadzonych spraw.
 2. Kierowanie zawiadomień do prokuratur o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i wniosków o ukaranie do sądów.
 3. Przeprowadzanie czynności mająćych na celu stwierdzenie, czy związek małżeński nie został zawarty w celu obejścia przez cudzoziemca przepisów o udzielaniu zezwolenia na pobyt czasowy.
 4. Współpraca z własciwymi starostami w sprawach dotyczących sytuacji na lokalnym rynku pracy.
 5. Współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach z zakresu legalizacji pobytu czasowego i pracy cudzoziemców.
 6. Współpraca z placówkami konsularnymi państw obcych w sprawach z zakresu legalizacji pobytu czasowego i pracy cudzoziemców.
 7. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o ocrhonie danych osobowych.
 8. Wydawanie zaświadczeń, a także udzielanie informacji organom administracji rządowej i samorządowej, sądom, organom ścigania.
Czas wytworzenia informacji: 2014-05-13 10:26:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Lewandowski
Czas udostępnienia informacji: 2014-05-13 08:43:39 Osoba udostępniająca informację: Michał Lewandowski
Czas modyfikacji informacji: 2014-05-13 10:34:31 Osoba modyfikująca informację: Michał Lewandowski
  ilość odwiedzin: 8163