Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE NABYCIA PRZEZ SKARB PAŃSTWA NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM I USTALENIU ODSZKODOWANIA (KONOTOPA-OPACZ)
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. 2003r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – informuje, że została wydana decyzja  Nr 2454/2011 z dnia 18.10.2011 r. w sprawie nabycia przez Skarb Państwa, na cel publiczny –  budowa drogi ekspresowej w korytarzu zarezerwowanym pod autostradę A2 (Południowa Obwodnica Warszawy) odcinek – węzeł „Konotopa” (bez węzła) – węzeł „Opacz” (z węzłem) – wraz z przebudową infrastruktury technicznej i ustaleniu odszkodowania, nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Piastowie obręb 02 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 727/2 o pow. 0,0054 ha. Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, pokój nr 22

Czas wytworzenia informacji: 2011-10-24 12:17:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2011-10-24 12:18:51 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1254