Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAW. O WYDANIU DECYZJI NR 130/2012 Z DNIA 18.12.2012R. ZNAK WIŚ-I.7821.20.1.2012.JL WOJEWODY MAZOWIECKIEGO UCHYLAJĄCEJ W CAŁOŚCI DECYZJĘ NR 1430/2012 STAROSTY LEGIONOWSKIEGO
A A A


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO    Na podstawie art.11f ust.3 w związku z art.11f ust.6 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /tekst jednolity Dz.U.Nr 193 z 2008r., poz.1194 z późn.zm./ oraz art.49 Kodeksu postępo-wania administracyjnego /ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - jednolity tekst Dz.U.Nr 98 z 2000r., poz.1071 z późn.zm./


z a w i a d a m i a m


o wydaniu decyzji Nr 130/2012 z dnia 18.12.2012r. znak WIŚ-I.7821.20.1.2012.JL Wojewody Mazowieckiego uchylającej w całości decyzję Nr 1430/2012 z dnia 04.10.2012r. znak WA.6740.1039.2012.AB3 Starosty Legionowskiego: 1.Zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości położonych w Serocku zgodnie z mapą KEM-SEROCK-M-7-295/2012, która stanowi integralną część niniejszej decyzji, zawierającą projekt podziału tych nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach: -63 z obrębu 07 na działki:63/1, 63/2; -120 z obrębu 07 na działki:120/3, 120/4; -122 z obrębu 07 na działki:122/3, 122/4; -1/7 z obrębu 09 na działki: 1/8, 1/9; 2.Udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wąskiej w Serocku wraz ze zjazdami oraz oświetleniem, na terenie działek o nr ew.63 (63/1), 81, 120 (120/3), 122 (122/3) w obrębie nr 07 oraz na terenie działki nr ew.1/7 (1/8) w obrębie nr 09 /w nawiasach podano numery działek po podziale zajętych pod realizację inwestycji drogowej, wytłuszczone - działki zajęte pod realizacje inwestycji/ położonych w miejscowości Serock, gmina Serock; Kategoria obiektu: XXV; 3.Zatwierdzającą projekt budowlany; dla Inwestora-Miasta i Gminy Serock.
    Od niniejszej decyzji służy stronie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administra-cyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 30 dni od dnia publicznego ukazania się obwieszczenia, jeżeli strona uzna, że decyzja wydana została niezgodnie z prawem.
    Na zasadzie określonej w art.49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Oddziale w Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w Ostrołęce, ul. Gorbatowa 15, pokój nr 35, w godz.: poniedziałek-piątek 8.00-16.00, tel.29 760 45 83.


WIŚ-I.7821.20.1.2012.JL

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-20 09:46:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2012-12-20 09:52:50 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1325