Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY – MIASTO PŁOCK Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD DROGI PUBLICZNE – LOKALNE MIEJSKIE
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zostały wydane decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę  - Miasto Płock prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zajęte pod drogi publiczne –  drogi lokalne miejskie:

- nr 3101237- ul. Józefa Wieczorka – obecnie ul. Kazimierza Wielskiego, położone  w obrębie Nr 8 Śródmieście, jednostka ewidencyjna M. Płock, oznaczona                          w ewidencji gruntów jako działka nr 380/5 o pow. 0,0060 ha,

- nr 3101141 – ul. Parowa, położone w obrębie Nr 8 Śródmieście, jednostka ewidencyjna M. Płock, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 379/7 o pow. 0,7514 ha.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji                            Nr 318/P/2012 ( znak SPN-P.7533.69.2012) oraz Nr 321/P/2012 (znak SPN-P.7533.70.2012) w siedzibie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Płock, ul. Kolegialna 15, pokój nr 201).

Czas wytworzenia informacji: 2012-10-05 11:05:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-10-05 11:05:54 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1264