Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ INWESTYCJI DROGOWYCH WI-II
A A A

Oddział Inwestycji Drogowych WI-II

Kierownik:

Aleksander Krzyżanowski

tel. 22 695 66 46

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek:  13.00 - 16.00
środa:               8.00 - 12.00
piątek:              8.00 - 12.00

Kancelaria Oddziału
Udzielanie informacji w zakresie zadań realizowanych przez oddział:

tel. 22 695 66 34, pok. 500
e-mail: winfrastruktury@mazowieckie.pl

Zakres działania:

 

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane jako organ pierwszej instancji w sprawach:
  • obiektów i robót budowlanych:
   • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
   • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
   • metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra;
   • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi;
   • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;
   • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej;
   • zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.2)), z dróg krajowych i wojewódzkich;
   • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.
  • prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących wniosków o wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,
  • rozpatrywania zgłoszeń dotyczących zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych,
  • z upoważnienia ministra, w drodze postanowienia, udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych,
  • współpracy z organami nadzoru budowlanego i samorządami,
  • przekazywania organom nadzoru budowlanego:
   • kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
   • kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
   • kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
   • uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami
 2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w tym:
  • przygotowywanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej.
 3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, w tym:
  • przygotowywanie decyzji zezwolenie na realizacje inwestycji lotniskowej.
 4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
Czas wytworzenia informacji: 2014-08-12 11:12:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-01-25 12:27:02 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2014-08-12 11:12:07 Osoba modyfikująca informację: Agnieszka Sztompka
  ilość odwiedzin: 38033