Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ INFRASTRUKTURY W CIECHANOWIE WI-C
A A A

ODDZIAŁ INFRASTRUKTURY WI-C

Kierownik:

Elżbieta Gutkowska-Woźniak
tel. 23 671 93 23 
pok. nr 326 A

Zakres Działania:

 1. Kierowanie  Oddziałem Zamiejscowym WI-C w Delegaturze –Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie

 2. Wydawanie decyzji administracyjnych  i postanowień w sprawach właściwych dla Oddziału z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej oraz z zakresu specjalistycznej administracji architektoniczno-budowlanej- upoważnienie Wojewody.

 3. Wydawanie postanowień, opinii i uzgodnień w sprawach właściwych dla Oddziału z zakresu zagospodarowania przestrzennego  - upoważnienie Wojewody.

 4. Współpraca z organami nadzoru budowlanego.

 5. Przyjmowanie interesantów.

  Kierownik Oddziału - Elżbieta Gutkowska - Woźniak

 6. Rozpatrywanie spraw określonych w przepisach „Prawa Budowlanego”:

  - jako organ specjalistycznej administracji architektoniczno-budowlanej I instancji tj. wydawanie pozwoleń na budowę dróg krajowych i wojewódzkich, obiektów hydrotechnicznych, przyjmowanie zgłoszeń na wykonywanie robót nie wymagających pozwoleń na budowę, wnoszenie sprzeciwu do zgłoszeń na wykonywanie robót, przyjmowanie zgłoszeń rozpoczęcia robót po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zgłoszenie sprzeciwu do zgłoszenia o zakończeniu robót, nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie, udzielanie zgody na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości, wydawanie decyzji o użytkowaniu obiektów; udział, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych.

  Janusz Prusiński

  tel. (23) 671-93-25, pok. nr 324
 7. - jako organ administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starostów tj. rozpatrywanie spraw w trybie odwoławczym i zażaleniowym w zakresie: zatwierdzania projektów budowlanych i pozwoleń na budowę, bądź rozbiórkę; odmowy udzielenia pozwolenia na budowę; sprzeciwów do zgłoszeń o rozpoczęciu budowy bądź zgłoszeniu rozbiórki obiektu; pozwoleń na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości, budynku, lokalu;wydania bądź odmowy wydania pozwoleń na użytkowanie budynków;sprzeciwów do zgłoszeń o zakończeniu budowy lub przystąpienia do użytkowania obiektu; kontrola rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę; nakładanie na organy administracji architektoniczno-budowlanej kar za zwłokę w rozpatrywaniu wniosków o pozwolenie na budowę.

  Grażyna Gadomska - Cebula,- tel. (23) 671-93-38, pok. 310

  Irena Gutowska - tel. (23) 671-93-24, pok. 323

  Maria Strusińska - tel. (23) 671-93-26, pok. 327

 8. Koordynacja obiegu dokumentów i rejestracja akt z zakresu działania administracji architektoniczno – budowlanej, specjalistycznej administracji architektoniczno-budowlanej  i zagospodarowania przestrzennego.

 9. Prowadzenie rejestru spraw wpływających, wydanych decyzji, postanowień i pism w zakresie: administracji architektoniczno – budowlanej, specjalistycznej administracji architektoniczno-budowlanej oraz zagospodarowania przestrzennego.

 10. Wykonywanie prac techniczno - biurowych związanych z wysyłaniem opracowywanych dokumentów.

Elżbieta Falęcka - tel. (23) 671-93-22, pok. 326

Czas wytworzenia informacji: 2014-09-11 13:22:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-03-30 12:57:43 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2014-09-11 13:22:10 Osoba modyfikująca informację: Katarzyna Karmeluk
  ilość odwiedzin: 35729