Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-III.747.3.2013.BG1 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO O WNIESIENIU ODWOŁANIA
A A A

                  OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Niniejszym, na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2013 r. poz. 267, z późn. zm.), w związku z art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.), zawiadamiam że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 182/III/2014, z dnia 1 lipca 2014 roku, znak sprawy: WIŚ-III.747.3.10.2013.BG1, ustalającej lokalizację linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom, na obszarze LCS Warszawa Okęcie (od km 11,800 do km 38,800), na odcinku: szlak Warszawa Okęcie – Piaseczno od km 18,149 do km 19,085. Roboty budowlane będą prowadzone na działkach ewidencyjnych Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, stanowiących tereny zamknięte PKP i otwarte”.
 
W związku z powyższym kompletne akta sprawy zostały przekazane w dniu 24 lipca 2014 roku Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju.

WIŚ-III.747.3.10.2013.BG1

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-07-25 15:07:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-07-25 15:12:14 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 439