Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU ODSZKODOWAWCZYM ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W GMINIE SZYDŁOWIEC, OBRĘB SZYDŁOWIEC OZNACZONE W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NUMER: 1348/15, 1348/17, 1348/19, 1348/21, 1041/13, 1041/15, 1045/9, 1038, 1041/6, 1316/8
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – informuje, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w gminie Szydłowiec, obręb Szydłowiec oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

·          numer 1348/15 o powierzchni 0,0002 ha,

·          numer 1348/17 o powierzchni 0,0003 ha,

·          numer 1348/19 o powierzchni 0,0021 ha,

·          numer 1348/21 o powierzchni 0,0592 ha,

·          numer 1041/13 o powierzchni 0,0939 ha,

·          numer 1041/15 o powierzchni 0,1370 ha,

·          numer 1045/9 o powierzchni 0,0642 ha,

·          numer 1038 o powierzchni 0,0186 ha,

·          numer 1041/6 o powierzchni 0,0442 ha,

·          numer 1316/8 o powierzchni 0,0188 ha,

które na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 5/2010 z dnia 15 października 2010r., znak: WIŚ.R/PP/7119-Sz/2/2010, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowie drogi krajowej nr S7 o parametrach trasy ekspresowej na odcinku: koniec obwodnicy Radomia - granica województwa mazowieckiego – etap I - od km 487+104,15 do km 506+802,18 ”, stały się własnością Skarbu Państwa z dniem 30 marca 2012r.

Czas wytworzenia informacji: 2012-11-23 09:27:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-11-23 09:28:07 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1024