Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ ZEZWOLEŃ NA PRACĘ - WSC-V
A A A

Oddział Zezwoleń na Pracę - WSC-V

Kierownik Oddziału:

Agnieszka Drwal
Telefon: (22) 695-69-51,
Fax: (22) 695-69-52,
pokój nr 705,
e-mail: ozp@mazowieckie.pl

Zastępca Kierownika Oddziału:

Hubert Maliński
Telefon: (22) 695-69-51,
Fax: (22) 695-69-52,
pokój nr 702,
e-mail: ozp@mazowieckie.pl

Zakres działania:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, związanych z zezwoleniami na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:

  • przyjmowanie wniosków o udzielenie i przedłużenie zezwolenia na pracę,
  • rejestracja w Systemie Informatycznym ZC "Zatrudnianie Cudzoziemców", prowadzenie postępowań do wydania decyzji,
  • prowadzeń postępowań w zakresie zmiany, cofnięcia i uchylenia udzielonych zezwoleń,
  • pisemne poświadczanie okresów wykonywania pracy przez cudzoziemców na podstawie wydanych decyzji.
 2. Współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach z zakresu zezwoleń na pracę cudzoziemców.
 3. Współpraca z właściwymi starostami w sprawach dotyczących sytuacji na lokalnym rynku pracy.
 4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Wydawanie zaświadczeń, a także udzielnie informacji organom administracji rządowej i samorządowej, sądom oraz organom ścigania.
 6. Obsługa stanowiska informacyjnego Oddziału.
Czas wytworzenia informacji: 2011-08-10 09:25:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Lewandowski
Czas udostępnienia informacji: 2010-01-06 15:09:04 Osoba udostępniająca informację: Michał Lewandowski
Czas modyfikacji informacji: 2011-08-10 09:26:14 Osoba modyfikująca informację: Przemysław Borkowski
  ilość odwiedzin: 47493