Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ODSZKODOWAWCZEGO (GMINA NASIELSK)
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do treści art. 9ad ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 16, poz. 94 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie nowodworskim, gminie Nasielsk, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 271/1 o pow. 0.0101 ha z obrębu 0038 Morgi, która na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.02.2009 r. Nr WI.II.BG.7047-K/601/08 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji budowa na linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia dwupoziomowego skrzyżowania drogi z torami kolejowymi – wiadukt kolejowy w km 57,213 w ciągu drogi gminnej Dębinki – Studzianki w związku z rozbiórką przejazdu w poziomie szyn w km 57,193 oraz budowa drogi objazdowej, w związku z rozbiórką przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 58,331, na terenie gminy Nasielsk stała się z dniem 27.08.2009 r. własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP Polskich Linii Kolejowych S. A. 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą: SPN-II.75706.62.2011.MK.

Czas wytworzenia informacji: 2012-03-15 10:58:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2012-03-15 11:00:20 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1324