Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAW. O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ POLEGAJĄCEJ NA: ROZBUDOWIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 631, RELACJI NOWY DWÓR MAZOWIECKI – ZEGRZE – NIEPORĘT – MARKI - WARSZAWA
A A A


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

    Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r., nr 193 poz. 1194 ze zm.), oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r., poz. 267), zawiadamia się, że Wojewoda Mazowiecki postanowieniem z dnia 8 marca 2013r., podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 631, relacji Nowy Dwór Mazowiecki – Zegrze – Nieporęt – Marki – Warszawa na odcinku: od granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową S-17 – tzw. ,,Węzeł Zielonka’’ do granicy miasta Warszawa, tj. od km 42+870,00 do km 45+008,49 wraz z rozwiązaniem skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 631 i 634” na terenie powiatu wołomińskiego, miasto Zielonka i miasto Ząbki, województwa mazowieckiego, i w dniu 8 marca 2013r. wydał postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych. Na powyższe postanowienie nie przysługuje zażalenie i może być zaskarżone w odwołaniu od decyzji.
    Inwestorem przedsięwzięcia jest zarządca drogi, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z siedzibą ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, działający w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.
    Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 603, w godzinach 12-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie. 
    Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia


WIŚ-II.7820.2.2.2013.MK3

Czas wytworzenia informacji: 2013-04-10 09:09:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2013-04-10 09:18:41 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 880