Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO WIŚ-III.747.3.9.2013.BG1 - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) LINII KOLEJOWEJ NR 8 WARSZAWA OKĘCIE – RADOM, NA OBSZARZE LCS WARSZAWA OKĘCIE (OD KM 11,800 DO KM 38,800), NA ODCINKACH: STACJA WARSZAWA OKĘCIE OD KM 11,
A A A
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Niniejszym, na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), informujemy, że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, zostało wszczęte przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.:

:

Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom, na obszarze LCS Warszawa Okęcie (od km 11,800 do km 38,800), na odcinkach: stacja Warszawa Okęcie od km 11,800 do km 15,300 oraz szlak Warszawa Okęcie – Piaseczno od km 15,300 do km 18,149”. Roboty budowlane będą prowadzone na działkach ewidencyjnych wymienionych w poniższej tabeli:

 

L.p.

Dotychczasowi właściciele

Użytkownik wieczysty, władający, trwały zarząd

Nr działki przed podziałem (powierzch-nia w ha)

Nr działki przewidzianej pod inwestycję (powierzchnia w ha)

Nr działki pozostającej w gestii dotychczasowego właściciela (powierzchnia w ha)/Uwagi

1

2

3

4

5

6

Obręb 1-08-14, Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy

1

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. -użytkowanie wieczyste

3 (0.2082)

3 (0.2082)

Obszar kolejowy

2

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. -użytkowanie wieczyste

10/1 (4.4040)

10/1 (4.4040)

Teren zamknięty; Decyzja nr 45 MI z dnia 17 grudnia 2009 roku zmieniona decyzją nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011r.

3

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. -użytkowanie wieczyste

10/2 (1.9664)

10/2 (1.9664)

Teren zamknięty; Decyzja nr 45 MI z dnia 17 grudnia 2009 roku zmieniona decyzją nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011r.

Obręb 1-08-17, Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy

4

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. - użytkowanie wieczyste

16/2 (4.1385)

16/2 w części wg. oznaczenia na mapie (4.1340)

Teren zamknięty; Decyzja nr 45 MI z dnia 17 grudnia 2009 roku zmieniona decyzją nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011r. Bez przeniesienia prawa własności. Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym

5

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. -użytkowanie wieczyste

17/13 (4.1931)

17/13 w części - wg. oznaczenia na mapie (1.5400)

Teren zamknięty; Decyzja nr 45 MI z dnia 17 grudnia 2009 roku zmieniona decyzją nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011r. Bez przeniesienia prawa własności. Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym

6

Skarb Państwa

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.- władający

26 (0.0061)

26 (0.0061)

Wykup w całości

7

Skarb Państwa

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. -władający

27 (0.1836)

27 w części - wg. oznaczenia na mapie (0.0235)

Bez przeniesienia prawa własności Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym

8

Skarb Państwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - trwały zarząd

16/1 (0.2904)

16/1 w części - wg. oznaczenia na mapie (0.0051), (0.0165)

Bez przeniesienia prawa własności Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym

Obręb 1-08-19, Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy

9

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. -użytkowanie wieczyste

19/2 (6.0263)

19/2 (6.0263)

Teren zamknięty; Decyzja nr 45 MI z dnia 17 grudnia 2009 roku zmieniona decyzją nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011r.

Obręb 1-08-20, Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy

10

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. - użytkowanie wieczyste

19/3 (5.5742)

19/3 (5.5742)

Teren zamknięty; Decyzja nr 45 MI z dnia 17 grudnia 2009 roku zmieniona decyzją nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011r.

Obręb 1-08-26, Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy

11

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. - użytkowanie wieczyste

1/2 (3.1493)

1/2 (3.1493)

Teren zamknięty; Decyzja nr 45 MI z dnia 17 grudnia 2009 roku zmieniona decyzją nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011r.

12

Skarb Państwa

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – gospodarowanie

2/2 (0.1799)

2/3 (0.0102)

2/4 (0.1697)

13

Miasto Stołeczne Warszawa

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy -gospodarowanie

3/3 (0.1181)

3/5 (0.0133)

3/6 (0.1048)

14

Współwłaściciele: Idzikowski Krzysztof Antoni (Zygmunt, Jadwiga) – udz. 3/6

Woźniak Krystyna (Zygmunt, Jadwiga) – udz. 3/6

 

3/4 (0.2494)

3/7 (0.0155)

3/8 (0.2339)

Obręb 1-08-32, Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy

15

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. -użytkowanie wieczyste

14/4 (1.0160)

14/4 (1.0160)

Teren zamknięty; Decyzja nr 45 MI z dnia 17 grudnia 2009 roku zmieniona decyzją nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011r.

16

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. -użytkowanie wieczyste

14/3 (1.4011)

14/3 (1.4011)

Teren zamknięty; Decyzja nr 45 MI z dnia 17 grudnia 2009 roku zmieniona decyzją nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011r.

17

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. -użytkowanie wieczyste

14/5 (0.0152)

14/5 (0.0152)

Teren zamknięty; Decyzja nr 45 MI z dnia 17 grudnia 2009 roku zmieniona decyzją nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011r.

18

Skarb Państwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - trwały zarząd

24 (0.0405)

24/1 (0.0065)

24/2 (0.034)

19

Miasto Stołeczne Warszawa

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy -władający

13/9 (0.3992)

13/18 (0.0048)

13/19 (0.3944)

20

Miasto Stołeczne Warszawa

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy -władający

2/2 (0.6559)

2/2 w części - wg. oznaczenia na mapie (0.0064)

Bez przeniesienia prawa własności Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym

Obręb 1-09-08, Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy

21

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. -użytkowanie wieczyste

25/1 (2.6001)

25/1 (2.6001)

Teren zamknięty; Decyzja nr 45 MI z dnia 17 grudnia 2009 roku zmieniona decyzją nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011r.

22

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. -użytkowanie wieczyste

25/2 (0.4479)

25/2 (0.4479)

Teren zamknięty; Decyzja nr 45 MI z dnia 17 grudnia 2009 roku zmieniona decyzją nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011r.

23

Skarb Państwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - trwały zarząd

13/5 (0.0300)

13/5 w części - wg. oznaczenia na mapie (0.0036)

Bez przeniesienia prawa własności Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym

Obręb 1-09-18, Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy

24

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. -użytkowanie wieczyste

27/3 (0.8916)

27/3 (0.8916)

Teren zamknięty; Decyzja nr 45 MI z dnia 17 grudnia 2009 roku zmieniona decyzją nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011r.

25

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. -użytkowanie wieczyste

27/1 (0.2022)

27/1 (0.2022)

Teren zamknięty; Decyzja nr 45 MI z dnia 17 grudnia 2009 roku zmieniona decyzją nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011r.

26

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. -użytkowanie wieczyste

27/2 (0.1980)

27/2 (0.1980)

Teren zamknięty; Decyzja nr 45 MI z dnia 17 grudnia 2009 roku zmieniona decyzją nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011r.

27

Skarb Państwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad -trwały zarząd

23 (1.1551)

23/1 (0.0236)

23/2 (1.1315)

28

Skarb Państwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - trwały zarząd

24 (0.2866)

24/1 (0.0116)

24/2 (0.2750)

29

Skarb Państwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - trwały zarząd

25 (0.7366)

25/1 (0.0271)

25/2 (0.7095)

30

Skarb Państwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - trwały zarząd

26 (0.7421)

26/1 (0.0285)

26/2 (0.7136)

Obręb 1-09-19, Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy

31

Skarb Państwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - trwały zarząd

2/15 (0.0284)

2/15 w części - wg. oznaczenia na mapie (0.0015)

Bez przeniesienia prawa własności Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym

32

Łapiński Arkadiusz Władysław

 

4/2 0.0924

4/2 0.0924

Wykup w całości

33

Współwłaściciele:

Elżbieta Natalia Gontarz (Edmund, Helena) - udz. 37/1000

Jerzy Andrzej Gamus (Edmund, Helena) - udz. 37/1000

Tomasz Edmund Gamus (Edmund, Helena) - udz. 37/1000

Kazimiera Kępka (Jan, Marianna) - udz. 428/1000

Małż. Jan Olchawa (Stanisław, Anna) i Janina Zenobia Olchawa (Józef, Bronisława) - udz. 175/1000

Małż. Katarzyna Stachorzecka (Jan, Bronisława) i Stanisław Stachorzecki (Roman, Waleria) - udz. 175/1000

Małż. Cecylia Kuśmierczyk (Józef, Tekla) i Jan Kuśmierczyk (Roch, Maria) - udz. 111/1000

 

4/3 (0.2237)

4/3 (0.2237)

Wykup w całości

Obręb 1-09-28, Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy

34

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. -użytkowanie wieczyste

17 (1.3784)

17 (1.3784)

Teren zamknięty; Decyzja nr 45 MI z dnia 17 grudnia 2009 roku zmieniona decyzją nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011r.

35

Skarb Państwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - trwały zarząd

4/1 (1.3515)

4/3 (0.0296)

4/4 (1.3219)

36

Skarb Państwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - trwały zarząd

5/1 (0.7360)

5/3 (0.0803)

5/4 (0.6557)

37

Skarb Państwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - trwały zarząd

6/1 (0.0442)

6/3 (0.0167)

6/4 (0.0275)

38

Skarb Państwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - trwały zarząd

7/1 (0.0034)

7/3 (0.0033)

7/4 (0.0001)

39

Osińska Józefa (Antoni, Agnieszka)

 

7/2 (0.4284)

7/5 (0.0135)

7/6 (0.4149)

40

Właściciel Nieustalony

Ostrowski Eugeniusz (Walenty, Marianna) – władający

8 (0.2005)

8/1 (0.0086)

8/2 (0.1919)

41

Współwłaściciele:

Ostrowska Irena Janina (Tadeusz, Aleksandra) – udz. 4/6

Ostrowski Ireneusz Sławomir (Jan, Irena) – udz. 1/6

Ostrowski Rafał Marcin (Jan, Irena) – udz. 1/6

 

9 (0.1866)

9/1 (0.0079)

9/2 (0.1787)

42

Właściciel Nieustalony

Łaniewska Kamilla (Walenty, Marianna) – władający

10 (0.1762)

10/1 (0.0092)

10/2 (0.1670)

4

Współwłaściciele:

Balikowska Iwona Teresa (Leszek, Leokadia) – udz. 1/6

Fusiak Janusz Franciszek (Wiesław, ) - udz. 1/3

Jesionek Marzena Elżbieta (Wiesław, ) - udz. 1/3

Tuszyńska Hanna Irena (Leszek, Leokadia) – udz. 1/6

 

11 (0.1665)

11/1 (0.0089)

11/2 (0.1576)

44

Cackowski Tomasz (Ryszard, Halina)

 

12 (0.3003)

12/1 (0.0190)

12/2 (0.2813)

45

Bronisz Roman Krzysztof (Ryszard, Hanna)

 

13 (0.2515)

13/1 (0.0190)

13/2 (0.2325)

46

Małż. Jankiewicz Bogumiła (Henryk, Zuzanna) i Jankiewicz Janusz Marek (Tadeusz, Teresa)

 

14 (0.3505)

14/1 (0.0414)

14/2 (0.3091)

47

Współwłaściciele:

Badowska Marianna (Franciszek, Anna) – udz. 11/60

Barański Grzegorz (Witold, Grażyna) – udz. 11/480

Barański Jarosław (Witold, Grażyna) – udz. 11/480

Kochmańska Halina Teresa (-, Helena) – udz.11/240

Leszczyńska Helena (Jan, Marianna) – udz. 11/120

Leszczyńska Teresa Jadwiga – udz. 1/12

Obłuska Kazimiera (Franciszek, Anna) – udz. 11/60

Palarz Barbara Teresa (-, Helena) – udz.11/240

Skierkowska Elżbieta Anna (Stefan, Helena) – udz. 11/120

Zwolińska Jadwiga Maria ( -,Helena) – udz.11/240

Żebrowska Zofia Anna (Franciszek, Anna) – udz. 11/60

 

15 (0.0876)

15/1 (0.0203)

15/2 (0.0673)

48

Właściciel Nieustalony

Leszczyński Kazimierz (Jan, Małgorzata)- władający

16 (0.0442)

16/1 (0.0238)

16/2 (0.0204)

Obręb 1-09-36, Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy

49

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. -użytkowanie wieczyste

24 (2.3941)

24 (2.3941)

Teren zamknięty; Decyzja nr 45 MI z dnia 17 grudnia 2009 roku zmieniona decyzją nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011r.

50

Współwłaściciele:

Makulski Krzysztof Wiesław (Jan, Anna) – udz. 1/2

Makulski Tadeusz Jan (Jan, Anna) - udz. 1/2

 

21 (0.2553)

21/1 (0.0392)

21/2 (0.2161)

51

Współwłaściciele:

Ligocka Irena (Stefan, Janina) – udz. 1/6

Tolak Henryk Stefan (Stefan, Janina) – udz. 1/6

Tolak Janina (Jakub, Anna) – udz. 4/6

Popis Tomasz Michał (Józef, Eugenia) -  dzierżawca

22 (0.0572)

22/1 (0.0141)

22/2 (0.0431)

52

Popis Eugenia (Michał, Stefania)

 

23 (0.0409)

23/1 (0.0118)

23/2 (0.0291)

53

Właściciel Nieustalony

Zarząd Dróg Miejskich - władający

29/9 (0.0175)

29/10 (0.0054)

29/11 (0.0121)

Obręb 1-09-47, Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy

54

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. -użytkowanie wieczyste

29 (1.0246)

29 (1.0246)

Teren zamknięty; Decyzja nr 45 MI z dnia 17 grudnia 2009 roku zmieniona decyzją nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011r.

55

Właściciel Nieustalony

Zarząd Dróg Miejskich - władający

1/7 (0.0134)

1/8 (0.0050)

1/9 (0.0084)

56

Fortis Lease Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

 

23 (0.2354)

23/1 (0.0069)

23/2 (0.2285)

57

Fortis Lease Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

 

24 (0.2102)

24/1 (0.0056)

24/2 (0.2046)

Obręb 1-09-48, G Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy

58

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. -użytkowanie wieczyste

13/1 (0.5505)

13/1 (0.5505)

Teren zamknięty; Decyzja nr 45 MI z dnia 17 grudnia 2009 roku zmieniona decyzją nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011r.

59

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. -użytkowanie wieczyste

13/2 (0.2458)

13/2 (0.2458)

Teren zamknięty; Decyzja nr 45 MI z dnia 17 grudnia 2009 roku zmieniona decyzją nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011r.

60

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. -użytkowanie wieczyste

13/3 (0.2231)

13/3 (0.2231)

Teren zamknięty; Decyzja nr 45 MI z dnia 17 grudnia 2009 roku zmieniona decyzją nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011r.

61

Mączka Małgorzata Barbara (Jan, Jadwiga)

 

3 (0.1402)

3/1 (0.0099)

3/2 (0.1303)

62

Współwłaściciele:

Szymanowska Teresa (Jan, Jadwiga) – udz. 1/2

Wolski Stanisław (Jan, Jadwiga) – udz. 1/2

 

2 (0.5014)

2/1 (0.0096)

2/2 (0.4918)

63

Karpunin Urszula Irena (Józef, Janina)

 

4 (1.1434)

4/1 (0.0188)

4/2 (1.1246)

64

Sondel Kazimierz (Jan, Feliksa)

 

6 (0.2096)

6/1 (0.0018)

6/2 (0.2078)

Obręb 1-09-49, Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy

65

Kamiński Dariusz Jan (Jan, Halina)

 

4 (0.2324)

4/1 (0.0101)

4/2 (0.2223)

66

Małż. Tolak Janina (Stanisław, Stanisława) i Tolak Zygmunt Józef (Józef, Genowefa)

 

5 (0.3164)

5/1 (0.0181)

5/2 (0.2983)

67

Współwłaściciele:

Chrzanowski Władysław (Wojciech, Rozalia) – udz. 1/4

Gajewska Anna (Wojciech, Rozalia) – udz. 1/4

Małż. Kępińska Krystyna (Józef, Stanisława) i Kępiński Roman Michał (Wincenty, Czesława) – udz. 2/4

 

6 (0.2319)

6/1 (0.0125)

6/2 (0.2194)

68

Karpunin Urszula Irena (Józef, Janina)

 

7 (0.3910)

7/1 (0.0169)

7/2 (0.3741)

69

Skonecka Alina Jadwiga (Jan, Feliksa)

 

8 (0.2253)

8/1 (0.0370)

8/2 (0.1883)

70

Współwłaściciele:

Chrzanowska Hanna Barbara (Władysław, Marianna) – udz. 1/6 Olesińska Marzena Ksenia (Marian, Krystyna) – udz. 5/6

 

10 (0.4861)

10/1 (0.0183)

10/2 (0.4678)

71

Gołębiewska Zofia (Feliks, Stefania)

 

11 (0.5089)

11/1 (0.0167)

11/2 (0.4922)

72

Strzelecka Elżbieta Hanna (Aleksander, Zofia)

 

12 (0.6088)

12/1 (0.0183)

12/2 (0.5905)

73

Współwłaściciele:

Abelec Marian Augustyn (Augustyn, Marianna) – udz. 3/32

Abelec Marianna (Jan, Helena) – udz. 20/32

Abelec Witold Piotr (Augustyn, Marianna) – udz. 3/32

Cybulska Teresa Alicja (Augustyn, Marianna) – udz. 3/32

Lewandowska Lucyna Alicja (Augustyn, Marianna) – udz. 3/32

 

13 (0.1779)

13/1 (0.0229)

13/2 (0.1550)

74

Współwłaściciele:

Abelec Marian Augustyn (Augustyn, Marianna) – udz. 3/32

Abelec Marianna (Jan, Helena) – udz. 20/32

Abelec Witold Piotr (Augustyn, Marianna) – udz. 3/32

Cybulska Teresa Alicja (Augustyn, Marianna) – udz. 3/32

Lewandowska Lucyna Alicja (Augustyn, Marianna) – udz. 3/32

 

15 (0.9068)

15/1 (0.0261)

15/2 (0.8807)

75

Królikowska Zofia Maria (Jan, Jadwiga)

 

16/2 (2.1534)

16/3 (0.0524)

16/4 (2.1010)

76

Współwłaściciele:

Abelec Wojciech Jan (Jan, Józefa) – udz. 1/2

Gorczyca Urszula Elżbieta (Jan, Józefa) – udz.1/2

 

Abelec Jan (Ignacy, Marianna) - władający

27 (0.1784)

27/1 (0.0160)

27/2 (0.1624)

77

Właściciel Nieustalony

Miasto Stołeczne Warszawa - władający

33 (0.2853)

33/1 (0.0072)

33/2 (0.2781)

Obręb 1-09-54, Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy

78

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. -użytkowanie wieczyste

22 (0.9969)

22 (0.9969)

Teren zamknięty; Decyzja nr 45 MI z dnia 17 grudnia 2009 roku zmieniona decyzją nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011r.

79

Małż. Bobowska Danuta Bronisława (Jan, Henryka) i Bobowski Kazimierz (Stanisław, Genowefa)

 

18 (0.4481)

18/1 (0.0144)

18/2 (0.4337)

80

Współwłaściciele:

Wielogórska Genowefa (Jan, Ludwika) – udz. 2/3

Wielogórska-Kowalczuk Izabela Iwona (Mieczysław, Genowefa) – udz. 1/6

 Woźniacka Danuta Mariola (Mieczysław, Genowefa) – udz. 1/6

 

19 (0.4813)

19/1 (0.0236)

19/2 (0.4577)

81

Chrzanowski Bogdan Franciszek (Franciszek, Bronisława)

 

23 (0.2900)

23/1 (0.0257)

23/2 (0.2643)

Obręb 1-09-55, Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy

82

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A. -użytkowanie wieczyste

14 (2.4108)

14 (2.4108)

Teren zamknięty; Decyzja nr 45 MI z dnia 17 grudnia 2009 roku zmieniona decyzją nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011r.

83

Małż. Falenta Barbara Marianna (Stanisław, Genowefa) i Falenta Bogdan Janusz (Józef, Janina)

 

10 (1.0639)

10/1 (0.0190)

10/2 (1.0449)

Obręb 1-09-57, Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy

84

Właściciel Nieustalony

Obłuska Aleksandra Marianna (Stanisław, Stanisława) - władający

9/3 (0.0592)

9/3 (0.0592)

Wykup w całości

85

Właściciel Nieustalony

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – gospodarowanie

49 (0.0759)

49/1 (0.0105)

49/2 (0.0654)

86

Sitek Jerzy (Stanisław, Hanna)

 

1 (0.5166)

1/1 (0.0407)

1/2 (0.4759)

87

Oprządek Michał Szymon (Stanisław, Teresa)

 

2 (0.5981)

2/1 (0.0481)

2/2 (0.5500)

88

Tkaczyk Krystyna (Jan, Marianna)

 

3 (0.9688)

3/1 (0.0256)

3/2 (0.9432)

89

Małż. Falenta Barbara Marianna (Stanisław, Genowefa) i Falenta Bogdan Janusz (Józef, Janina)

 

7 (0.5506)

7/1 (0.0349)

7/2 (0.5157)

90

Współwłaściciele:

Szczepaniak Jarosław (Zenon, Irena) – udz. 6/7

Szczepaniak Tadeusz Eugeniusz (Zenon, Irena) – udz. 1/7

 

8 (0.6094)

8/1 (0.0387)

8/2 (0.5707)

91

Współwłaściciele:

 Tabadziński Bogdan Robert (Tadeusz, Aniela) – udz. 1/3

Tabadziński Krzysztof Ludwik (Tadeusz, Aniela) – udz. 1/3

 Tabadziński Marek Tomasz (Tadeusz, Aniela) – udz. 1/3

 

10/2 (0.8194)

10/3 (0.0597)

10/4 (0.7597)

92

Małż. Woźniak Danuta (Marian, Zofia) i Woźniak Jan Henryk (Zygmunt, Janina)

 

11 (1.6320)

11/1 (0.0094)

11/2 (1.6226)

Obręb 2-06-05, Dzielnica Włochy m. st. Warszawy

93

Skarb Państwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - trwały zarząd

37 (0.5295)

37/1 (0.0270)

37/2 (0.5025)

Obręb 2-06-11, Dzielnica Włochy m. st. Warszawy

94

Skarb Państwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - trwały zarząd

10/2 (0.1585)

10/3 (0.0748)

10/4 (0.0837)

95

Skarb Państwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - trwały zarząd

12/4 (0.0351)

12/7 (0.0042)

12/8 (0.0309)

96

Skarb Państwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - trwały zarząd

20/2 (0.3093)

20/4 (0.0161)

20/5 (0.2932)

97

Skarb Państwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - trwały zarząd

20/3 (0.1104)

20/6 (0.0336)

20/7 (0.0768)

98

Skarb Państwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - trwały zarząd

12/4 (0.0351)

12/8 w części - wg. oznaczenia na mapie (0.0023)

Bez przeniesienia prawa własności Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym

99

Skarb Państwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - trwały zarząd

20/2 (0.03093

20/5 w części - wg. oznaczenia na mapie (0.0072)

Bez przeniesienia prawa własności Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym

100

Skarb Państwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - trwały zarząd

10/2 (0.1585)

10/4 w części - wg. oznaczenia na mapie (0.0007)

Bez przeniesienia prawa własności Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym

Obręb 2-06-21, Dzielnica Włochy m. st. Warszawy

101

Skarb Państwa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - trwały zarząd

12/5 (2.3305)

12/5 w części - wg. oznaczenia na mapie (0.0057)

Bez przeniesienia prawa własności Teren objęty inwestycją zaznaczono w załączniku graficznym

 

 

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) – dalej jako Kpa, który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

 

Zawiadomienie zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia w niniejszej sprawie.

 

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 Kpa.

 

WIŚ-III.747.3.9.2013.BG1

Czas wytworzenia informacji: 2013-08-26 07:57:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Kamila Rzemek
Czas udostępnienia informacji: 2013-08-26 08:02:33 Osoba udostępniająca informację: Kamila Rzemek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 883