Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI - FCR-II
A A A

Oddział Księgowości i Sprawozdawczości - FCR-II

 

Kierownik Oddziału:

Krzysztof Abramowski

tel.  (22) 695-63-21

fax. (22) 695-65-25

kabramowski@mazowieckie.pl

pokój 208

 

Zakres działania:

 1. realizacja, w imieniu Wojewody, funkcji głównego dysponenta budżetu Wojewody;
 2. przekazywanie środków na finansowanie działalności jednostek budżetowych podległych Wojewodzie - dysponentów II i III stopnia środków budżetowych;
 3. przekazywanie dotacji celowych zaplanowanych w budżecie dla jednostek samorządu terytorialnego;
 4. przekazywanie dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na podstawie zawartych umów;
 5. prowadzenie ewidencji dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez jednostki samorządu terytorialnego;
 6. księgowanie pojedynczych wpłat, które wpływają po terminie lub w niepełnej wysokości i naliczanie odsetek od zaległości podatkowej, zaliczanie ich zgodnie z ordynacją podatkową wprost proporcjonalnie i wystawianie postanowienia
  o zaliczeniu wpłaty;
 7. dokonywanie, co pięć dni przelewów do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z dochodów Skarbu Państwa;
 8. sprawowanie nadzoru w zakresie dyscypliny finansów publicznych na podstawie przyjętych sprawozdań budżetowych;
 9. współpraca z jednostkami podległymi Wojewodzie w zakresie realizacji budżetu;
 10. sporządzanie sprawozdań budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 11. sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym składanych przez podległe jednostki sprawozdań z realizacji budżetu oraz sprawozdań z jednostek samorządu terytorialnego;
 12. sporządzanie łącznych oraz cząstkowych sprawozdań finansowych i statystycznych;
 13. obsługa systemu informatycznego TREZOR, w zakresie przekazywania środków budżetowych i realizacji budżetu;
 14. gospodarowanie środkami budżetowymi w związku z obsługą zapotrzebowania na środki budżetowe podległych dysponentów;
 15. przyjmowanie bilansów z podległych jednostek i na ich podstawie sporządzanie bilansów łącznych;
 16. współpraca z jednostkami podległymi Wojewodzie w zakresie sporządzania sprawozdawczości budżetowej;
 17. współpraca z jednostkami podległymi Wojewodzie w zakresie zapotrzebowania na środki budżetowe;
 18. obsługa Internetowego Systemu Raportów Budżetowych w zakresie sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego;
 19. obsługa systemu bankowego Video-TEL w zakresie generowania wyciągów, dokonywania przelewów oraz bieżących aktualizacji certyfikowanych kart magnetycznych;
 20. współpraca z Narodowym Bankiem Polskim w zakresie obsługi rachunków bankowych;
 21. współpraca z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych w zakresie systemu informatycznego TREZOR.
Czas wytworzenia informacji: 2015-03-10 09:45:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Rafał Rudnik
Czas udostępnienia informacji: 2014-08-13 12:37:31 Osoba udostępniająca informację: Rafał Rudnik
Czas modyfikacji informacji: 2015-03-10 09:45:22 Osoba modyfikująca informację: Rafał Rudnik
  ilość odwiedzin: 3507