Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7820.2.8.2014.AM OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGOW SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ PN.: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 683 NA ODCINKU OD KM 12+360 DO KM 12+670 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ I BUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO
A A A

                      OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 
     Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 t.j.) zawiadamia się, w dniu 28.07.2014 r. Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie, na które nie służy zażalenie, w którym nałożył na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym (w terminie 60 dni), w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 na odcinku od km 12+360 do km 12+670 wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego w m. Julianów na terenie Gm. Góra Kalwaria, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie”.
   Jak wynika z § 142 Kodeksu postępowania administracyjnego: „Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji”, zatem ww. postanowienie może być kwestionowane jedynie w ramach wniesionego odwołania od decyzji wydanej w sprawie, w której postanowienie zapadło.
   Ponadto inwestor zmienił wniosek o zezwolenie na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej poprzez wskazanie, iż działka o nr ewid. 55 z obrębu Julianów nie jest działką podlegającą przejęciu pod inwestycję tylko działką, która znajduje się w projektowanym pasie drogowym – stanowiąca tereny wód płynących.
  Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w dniach od  pn. w godz. 12:00-16:00, śr. i pt. godz. 8:00-12:00, gdzie strony postępowania mogą się z nimi zapoznać do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
   Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

WIŚ-II.7820.2.8.2014.AM

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-07-29 08:32:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-07-29 08:34:22 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 209