Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7820.2.4.2014.AK
A A A

                                            Z A W I A D O M I E N I E
    Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 t.j.) zawiadamia się, że w dniu 20.01.2015r. została wydana decyzja nr 29/II/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631 – ul. Nowodworskiej z drogą powiatową nr 1817W – ul. Dworcową oraz drogą gminą 180504W z budową sygnalizacji świetlnej w m. Góra i Janówek Pierwszy, gmina Wieliszew, powiat legionowski”.
    Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa działający przez pełnomocnika Pana Konrada Gąsiorowskiego posiadającego pełnomocnictwo stosownie do Uchwały nr 657/336/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7.04.2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zbigniewowi Ostrowskiemu p.o. Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
    Działki usytuowania obiektu:
- w istniejącym pasie drogowym:
gmina Wieliszew, obręb 0002, działki nr ew.: 39,
gmina Wieliszew, obręb 0004, działka nr ew.: 158;
- w projektowanym pasie drogowym (tłustym drukiem – numery działek do przejęcia pod inwestycję, w nawiasach - numery działek po podziale):
gmina Wieliszew, obręb 0002, działki nr ew.: 35 (35/1, 35/2), 36 (36/1, 36/2), 40 (40/1, 40/2); 75 (75/1, 75/2), 76/2 (76/3, 76/4);
gmina Wieliszew, obręb 0004, działki nr ew.: 100 (100/1, 100/2), 101 (101/1, 101/2), 102 (102/1, 102/2), 159/1 (159/3, 159/4).
    Numery działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii, nie wchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem numery działek po podziale przeznaczone pod przebudowę):
gmina Wieliszew, obręb 0002 działki nr ew.: 36 (36/1, 36/2), 40 (40/1, 40/2), 42/2, 75 (75/1, 75/2), 76/2 (76/3, 76/4);
gmina Wieliszew, obręb 0004 działki nr ew.: 100 (100/1, 100/2), 159/1 (159/3, 159/4).

    Jednocześnie informuje się, iż w dniu 19.01.2015r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję nr 27/II/2015, umarzającą postępowanie w części dotyczącej działki z obrębu 0004 gm. Wieliszew nr ew. 591. 
    Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
   Decyzja do wglądu znajduje się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.).
    Wszelkich informacji dotyczących decyzji ustalających wysokość odszkodowań udziela Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości, Oddział Nieruchomości Drogowych.

WIŚ.II.7820.2.4.2014.AK

 

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-01-28 13:35:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-01-28 14:01:40 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 148