Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU, W DNIU 09.05.2013R., DECYZJI NR 23/2013 WYDANĄ NA WNIOSEK GMINY WIELISZEW, O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ, POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE DRÓG GMINNYCH
A A A

OBWIESZCZENIE


                    
Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm./

z a w i a d a m i a m

o wydaniu, w dniu 09.05.2013r., decyzji Nr 23/2013 znak WIŚ.I.7821.20.1.2013.TCH Wojewody Mazowieckiego, utrzymującej w mocy decyzję z dnia 19.03.2013 r. Nr 290/13 znak WA.6740.1524.2012.AB3 Nr rej.: 1450/12 Starosty Legionowskiego, wydaną na wniosek Gminy Wieliszew, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie dróg gminnych: ul. Miłej, ul. Polnej i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na działkach nr ewid. 834, 835,(835/1), 836(836/1), 837/2(837/5), 837/4(837/7), 838/2(838/3), 839/2(839/6), 839/4(839/8), 839/5(839/10), 840/6(840/9), 840/5(840/7), 841/9(841/11), 842(842/1), 843/1(843/3), 843/2(843/5), 844/2(844/3), 845/3(845/4), 898, 899(899/1), 900(900/1), 901(901/1), 905(905/1), 906(906/1), 907(907/1), 908(908/1),  909/1, 910/14, 910/15, 911/2, 913/3,(913/4), 913/2(913/6), 914/1(914/2), 920/4, 935/118, 916/1(916/2), 935/59, 935/101, 935/144, 935/219, 935/149, 918/5, 918/6, 920/3(920/5), 921/1(921/2), 935/12(935/277), 1031/1(1031/2), 1315(1315/3), w ramach zadania: „Budowa ulicy Miłej w Wieliszewie w miejscowości Wieliszew, gmina Wieliszew”.
 Od w/w decyzji Wojewody Mazowieckiego służy stronie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego  w terminie 30 dni od dnia doręczenia obwieszczenia, jeżeli strona uzna, że decyzja została wydana niezgodnie z prawem. Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.z 2013r., poz.267/ doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Delegatura - Placówka Zamiejscowa w Ostrołęce, ul. Gorbatowa 15, Oddział Infrastruktury i Środowiska, pok. 35 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600  , tel. 29 746 62 61.


WIŚ.I.7821.20.1.2013.TCH

Czas wytworzenia informacji: 2013-05-09 14:29:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Malwina Siwik
Czas udostępnienia informacji: 2013-05-09 14:34:17 Osoba udostępniająca informację: Malwina Siwik
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 704