Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O PROWADZONYCH POSTĘPOWANIACH W SPRAWIE NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD DROGI PUBLICZNE – POWIATOWE POŁOŻONYCH W GMINIE MAŁA WIEŚ I GMINIE WYSZOGRÓD
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że prowadzone są, na podstawie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, przez Powiat Płocki prawa własności gruntów:

  1. Zajętych pod drogę publiczną – powiatową nr 31235 Dzierżanowo - Słomin (nowy nr drogi 2950 W)  położonych w obrębie PGR Dzierżanowo, gm. Mała Wieś – działka nr 15 o pow. 0,11 ha i obrębie Dzierżanowo, gm. Mała Wieś - działka nr 63 o pow. 1,93 ha.
  2. Zajętych pod drogę publiczną – powiatową nr 31255 Rębowo – Orszymowo (nowy nr drogi 2968 W)  położonych w obrębie Orszymowo, gm. Mała Wieś – działka nr 232 o pow. 1,07 ha.
  3. Zajętych pod drogę publiczną – powiatową nr 31258 Gródkowo - Bolino (nowy
    nr drogi 2696 W) położonych w obrębie Bolino, gm. Wyszogród  – działki nr 162 o pow. 0,24 ha i nr 167 o pow. 0,15 ha,  obrębie Grodkowo Pozarzyn, gm. Wyszogród - działki nr 96 o pow. 0,36 ha i nr 97 o pow. 0,78 ha i obrębie PGR Grodkowo, gm. Wyszogród - działki nr 36 o pow. 0,83 ha i nr 31 o pow. 0,34 ha,
  4. Zajętych pod drogę publiczną – powiatową nr 31251 Wilczkowo – Marcjanka (nowy nr drogi 2964 W)  położonych w obrębie Marcjanka, gm. Wyszogród  – działka nr 46 o pow. 1,96 ha.

Wobec powyższego informuję, że osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomosci Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15 , pok. 203 (tel. 24 2623143) – w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Niniejsze sprawy prowadzone są  pod sygnaturą: SPN-P.7533.18-20.2013; SPN-P.7533.24-25.2013 i SPN-P.7533.27-28.2013.

Czas wytworzenia informacji: 2013-02-19 14:35:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2013-02-19 14:36:23 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1563