Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH
A A A

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Program został powołany do życia uchwałą Rady Ministrów nr 233/2008 z dnia 28 października 2008 roku. Program skierowany jest do gmin i powiatów, które mogą występować o środki z budżetu państwa w wysokości nie większej niż 50% wartości inwestycji (maksymalna kwota dofinansowania – 3 000 000,00 zł). 

Cele Programu:

  • wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych o powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego; 
  • wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich o krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych.

Ramy czasowe realizacji programu:

Zgodnie z harmonogramem: 

  • 28 października 2008 roku – powołanie do życia uchwałą Rady Ministrów (31 października 2008 roku – ogłoszenie w internecie o naborze wniosków na rok 2009);
  • 31 grudnia 2011 roku – zakończenie oraz rozliczenie inwestycji realizowanych w edycji w roku 2011.

Sposób realizacji:

Realizacja Programu powierzona została Wojewodom, którzy w ramach swoich kompetencji:

  • informują o dacie naboru wniosków;
  • przeprowadzają (z pomocą Komisji Wojewódzkiej) weryfikację formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie;
  • podpisują umowy z beneficjentami;
  • wypłacają środki z budżetu państwa na podstawie złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność,
  • kontrolują projekty na miejscu ich realizacji.


Edycja III
2010/2011

11 października 2011 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził aneks nr 6 do listy A (drogi powiatowe) i aneks nr 6 do listy B (drogi gminne) wniosków o dofinasowanie w roku 2011 z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

Listy zakwalifikowanych wniosków wraz z aneksami - edycja III:


7_Lista_B_Aneks_7_gminne.pdf
7_Lista_A_Aneks_7_powiatowe.pdf
6_Lista_B_Aneks_6_gminne.pdf
6_Lista_A_Aneks_6_powiatowe.pdf
5_Lista_B_Aneks_5_gminne.pdf
5_Lista_A_Aneks_5_powiatowe.pdf
4_Lista_B_Aneks_4_gminne.pdf
4_Lista_A_Aneks_4_powiatowe.pdf
3_Lista_B_Aneks_3_gminne.pdf
3_Lista_A_Aneks_3_powiatowe.pdf
2_Lista_B_Aneks_2_gminne.pdf
2_Lista_A_Aneks_2_powiatowe.pdf
1_Lista_B_Aneks_1_gminne.pdf
1_Lista_A_Aneks_1_powiatowe.pdf
2011_Mazowieckie_Lista_A_powiatowe.pdf
2011_Mazowieckie_Lista_B_gminne.pdf


Edycja II
2009/2010

W trakcie II edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dofinansowanie z budżetu państwa uzyskały 88 wnioski jednostek samorządu terytorialnego (33 wniosków powiatowych i 55 wniosków gminnych). Łączna kwota dofinansowania, która zostala wypłacona Beneficjentom w drugiej edycji programu wyniosła 86 587 219,05 zł, co pozwoliło na zrealizowanie w ramach programu odcinków dróg o łącznej długości 332 783 metry bieżące.

Listy zakwalifikowanych wniosków wraz z aneksami - edycja II:


8_Lista_A_Aneks_8_powiaty_2010.pdf
7_Lista_B_Aneks_7_gminy_2010.pdf
7_Lista_A_Aneks_7_powiaty_2010.pdf
6_Lista_B_Aneks_6_gminy_2010.pdf
6_Lista_A_Aneks_6_powiaty_2010.pdf
5_Lista_B_Aneks_5_gminy_2010.pdf
5_Lista_A_Aneks_5_powiaty_2010.pdf
4_Lista_B_Aneks_4_gminy_2010.pdf
4_Lista_A_Aneks_4_powiaty_2010.pdf
3_Lista_B_Aneks_3_gminy_2010.pdf
3_Lista_A_Aneks_3_powiat_2010.pdf
2_Lista_B_Aneks_2_gminy_2010.pdf
2_Lista_A_Aneks_2_powiat_2010.pdf
1_Lista_B_Aneks_1_gminy_2010.pdf
1_Lista_A_Aneks_1_powiaty_2010.pdf
2010_Mazowieckie_Lista_A_gminy.pdf
2010_Mazowieckie_Lista_B_powiaty.pdf


Edycja I
2008/2009

W trakcie I edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dofinansowanie z budżetu państwa uzyskało 75 wniosków jednostek samorządu terytorialnego (28 wniosków powiatowych i 47 wniosków gminnych). Łączna kwota dofinansowania, która zostala wypłacona Beneficjentom w pierwszej edycji programu wyniosła 62 103 701,62 zł, co pozwoliło na zrealizowanie w ramach programu odcinków dróg o łącznej długości 227 984 metrów bieżących.

Listy zakwalifikowanych wniosków wraz z aneksami - edycja I:


2009_Mazowieckie_Lista_A_Aneks_4.pdf
2009_Mazowieckie_Lista_B_Aneks_4.pdf
2009_Mazowieckie_Lista_A_Aneks_3.pdf
2009_Mazowieckie_Lista_B_Aneks_3.pdf
2009_Mazowieckie_Lista_B_Aneks_2.pdf
2009_Mazowieckie_Lista_A_Aneks_2.pdf
2009_Mazowieckie_Lista_B_Aneks_1.pdf
2009_Mazowieckie_Lista_A_Aneks_1.pdf
2009_Drogi_gminne.pdf
2009_Drogi_powiatowe.pdf

Czas wytworzenia informacji: 2011-11-18 08:09:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2010-07-28 08:58:57 Osoba udostępniająca informację: Michał Patora
Czas modyfikacji informacji: 2011-11-18 08:12:25 Osoba modyfikująca informację: Rafał Marciniak
  ilość odwiedzin: 2530