Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-P.7840.8.6.2014.TM OBWIESZCZENIE WOJ.MAZ.DOT.UDZIELENIA ZAMIENNEGO POZWOLENIA NA BUDOWĘ INWESTYCJI W ZAKRESIE TERMINALU PN.: „BUDOWA GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 700 MOP 8,4 MPA RELACJI REMBELSZCZYZNA – GUSTORZYN” ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ WOJEWODY M
A A A

 

                                      OBWIESZCZENIE
                             o wszczęciu postępowania
 


     Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 15 ust. 4 i art. 38 pkt 2g ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 z późn. zm.) - zawiadamia się, że zostało wszczęte – na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A. z siedzibą: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zamiennego pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn” zatwierdzonego decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 listopada 2011 r., znak WIŚ-P.7840.8.87.2011.TM w zakresie odwodnienia zespołu zaworowo – upustowego Lelewo w gminie Nasielsk w kilometrze od 135+660 do 136+045, oraz zmiany trasy gazociągu w gminie Nieporęt w kilometrze od 173+853 do 173+950 na działkach nr ewid.: 9/7, 18/1, 65/1, 65/2, obręb 025 Lelewo gmina Nasielsk województwo mazowieckie, 451, 454/2, 454/6, 454/8, 454/9, 454/10, obręb 0008 Kąty Węgierskie, gmina Nieporęt, województwo mazowieckie, 32/2 obręb 0011 Rembelszyzna, gmina Nieporęt, województwo mazowieckie.

    Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3-go Maja 16, 09-402 Płock, a z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu – pokój 315, codziennie w godz. 8.00-15.00 do dnia wydania decyzji, gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i zastrzeżenia do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 267) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Znak sprawy: WIŚ-P.7840.8.6.2014.TM
Płock, dnia 10 czerwca 2014 r.

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-06-16 10:27:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-06-16 10:30:55 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 258