Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, OBRĘB HOROSZKI DUŻE, GMINA SARNAKI DZ. NR 992
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Oddział w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach  prowadzi, na podstawie art. 73 ust.1 i 3 w związku z art. 103 ust 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w drodze decyzji, że niżej wymieniony grunt zajętej w dniu 31 grudnia 1998 roku pod część pasa drogi publicznej krajowej – Nr 811 relacji: Sarnaki – Konstantynów – Biała Podlaska, stał się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością Województwa Mazowieckiego:

  1. grunt położony w obrębie Horoszki Duże, gmina Sarnaki, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 992 o pow. 0,6300 ha

W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności   lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - w Oddziale w Delegaturze-Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w pok. 200 (tel. 25 644-71-53).

Niniejsza sprawa jest prowadzona pod sygnaturą SPN-S.7533.15.2012.AK-W

 

Czas wytworzenia informacji: 2013-06-06 12:42:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-06-06 12:46:04 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 703