Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAW. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ – ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 544 RELACJI PRZASNYSZ-OSTROŁĘKA
A A A

OBWIESZCZENIE   

o wszczęciu postępowania

           Na podstawie art.11d ust.5 i 6 ustawy z dnia  10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.Nr 193 z 2008r., poz. 1194 z późn.zm.)  zawiadamia się, że na wniosek z dnia 11.12.2012r.(data wpływu do organu 17.12.2012r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 relacji Przasnysz-Ostrołęka na odcinku od km 154+245 do km 161+590, na terenie gminy Olszewo-Borki.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Pana Zbigniewa Ostrowskiego p.o. Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, działającego zgodnie z załącznikiem do uchwały z dnia 07.04.2010r. Nr 657/336/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Numery ewidencyjne działek usytuowania drogi:

1.  działki wynikające z projektu podziału nieruchomości: 

     (w nawiasie numer działki po podziale, tłustym drukiem działka 

       przeznaczona pod inwestycję):

obręb Żebry-Chudek:10/4(10/7, 10/8); 11/1(11/3, 11/4); 11/2(11/5, 11/6); 275(275/1, 275/2);  12/2(12/5, 12/6); 12/1(12/3, 12/4); 13/2(13/3, 13/4); 14(14/1, 14/2); 15(15/1, 15/2); 276(276/1, 276/2); 42(42/1, 42/2); 43(43/1, 43/2); 277(277/1, 277/2); 19/1(19/3, 19/4);  19/2(19/5, 19/6); 20/1(20/3, 20/4);  20/2(20/5, 20/6); 21(21/1, 21/2); 22/2(22/5, 22/6); 22/1(22/3, 22/4); 23(23/1, 23/2);  24/4(24/9, 24/10); 24/2(24/5, 24/6);  24/3(24/7, 24/8); 46 (46/1, 46/2); 47/2(47/5, 47/6);  47/1(47/3, 47/4); 48(48/1, 48/2); 25(25/1, 25/2); 49(49/1, 49/2); 50(50/1, 50/2); 27(27/1, 27/2); 28(28/1, 28/2); 29(29/1, 29/2); 30/1(30/3, 30/4); 30/2(30/5, 30/6); 51(51/1, 51/2); 31(31/1, 31/2); 32/5(32/10, 32/11); 32/1(32/6,32/7); 32/3(32/8, 32/9); 34(34/1, 34/2); 35(35/1, 35/2); 278(278/1, 278/2); 130/1(130/4, 130/5); 130/2(130/6, 130/7); 130/3(130/8, 130/9);134(134/1, 134/2); 135(135/1, 135/2); 136/1(136/3, 136/4); 136/2(136/5, 136/6); 139(139/1, 139/2); 140/1(140/6, 140/7); 140/4(140/8, 140/9); 141(141/1, 141/2); 142(142/1, 142/2); 143(143/1, 143/2); 144/2(144/5, 144/6, 144/7); 144/1(144/3, 144/4); 151(151/1, 151/2); 157(157/1, 157/2); 158(158/1, 158/2); 159/2 (159/3,   159/4); 295(295/1, 295/2); 22971/4(22971/13, 22971/14); 22971/3(22971/11, 22971/12); 205(205/1, 205/2); 206(206/1, 206/2); 22971/1(22971/9, 22971/10); 208(208/1, 208/2); 209(209/1, 209/2); 210(210/1, 210/2); 211(211/1, 211/2); 212(212/1, 212/2); 213(213/1, 213/2); 214/2(214/3, 214/4); 215(215/1, 215/2); 216(216/1, 216/2); 217(217/1, 217/2); 218(218/1, 218/2); 280/2( 280/3, 280/4, 280/5, 280/6); 219/1(219/3, 219/4, 219/5);

obręb Białobrzeg Bliższy: 446(446/1, 446/2); 362(362/1, 362/2); 365(365/1, 365/2); 366(366/1, 366/2); 369(369/1, 369/2); 370(370/1, 370/2); 371(371/1, 371/2); 361(361/1,   361/2); 372/1(372/3, 372/4); 375(375/1, 375/2); 2297/5(2297/13, 2297/14); 377(377/1,377/2); 378(378/1, 378/2); 379(379/1, 379/2);  380(380/1, 380/2); 381(381/1, 381/2); 382(382/1, 382/2); 383(383/1, 383/2); 384(384/1, 384/2); 385(385/1, 385/2); 386(386/1, 386/2); 387 (387/1, 387/2); 388(388/1, 388/2); 389(389/1, 389/2); 390(390/1, 390/2); 391(391/1, 391/2); 392(392/1, 392/2); 393(393/1, 393/2); 394(394/1, 394/2); 395(395/1, 395/2); 396(396/1,      396/2); 397(397/1, 397/2); 398(398/1, 398/2); 399(399/1, 399/2); 400(400/1, 400/2); 401 (401/1, 401/2); 402(402/1, 402/2); 403(403/1, 403/2); 404(404/1, 404/2); 405(405/1, 405/2); 406(406/1, 406/2); 407(407/1, 407/2); 408(408/1, 408/2); 409(409/1, 409/2); 410/1(410/3, 410/4); 411(411/1, 411/2); 2297/6(2297/15, 2297/16); 413( 413/1, 413/2); 414(414/1, 414/2); 415(415/1, 415/2); 416(416/1, 416/2); 417(417/1, 417/2); 453( 453/1, 453/2, 453/3);

obręb Kruki: 47/6(47/19, 47/20); 47/71(47/25, 47/26); 47/18(47/23, 47/24); 47/16(47/21, 47/22); 48/18(48/21, 48/22); 48/19(48/23, 48/24); 48/20(48/25, 48/26); 187(187/1, 187/2);  53/1(53/2, 53/3); 188(188/1, 188/2); 54(54/1, 54/2); 46/3(46/5, 46/6); 45/2(45/5, 45/6); 45/1   (45/3, 45/4); 44/2(44/25, 44/26); 44/1(44/27, 44/28); 185(185/1, 185/2); 43/46(43/38, 43/39); 43/5(43/40, 43/41); 43/4(43/44, 43/45); 43/29(43/42, 43/43); 42(42/1, 42/2); 40/4(40/14, 40/15); 40/8(40/18, 40/19); 40/10(40/20, 40/21); 40/6( 40/16, 40/17); 38/14(38/27, 38/28); 38/10(38/25, 38/26); 38/6(38/23, 38/24); 38/5(38/21, 38/22); 38/4(38/19, 38/20); 38/3(38/17, 38/18); 200/2(200/3, 200/4); 37(37/1, 37/2); 36(36/1, 36/2);

obręb Nakły: 81/2(81/3, 81/4); 381(381/1, 381/2); 84(84/1, 84/2); 87/12(87/10, 87/11); 85/1(85/3, 85/4);

obręb Drężewo: 74/3(74/4, 74/5); 68/4(68/9, 68/10, 68/11); 68/2(68/5, 68/6); 60/1(60/8, 60/9); 60/5(60/10, 60/11); 66(66/1, 66/2); 61/2(61/9, 61/10); 100(100/1, 100/2);

obręb Olszewo-Borki:  10(10/1, 10/2); 9(9/1, 9/2); 8(8/1, 8/2); 5/1(/5/5, 5/6, 5/13); 5/4(5/11, 5/12); 5/3(5/9, 5/10); 5/2(5/7, 5/8);                                                                                                                             

2.  działki we władaniu zarządcy drogi :

  Obręb Żebry - Chudek :  2/1, 3/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/5, 8/7, 8/9, 8/11, 9/1, 10/3, 140/5, 10/5, 57/1, 56/1, 55/1, 54/1, 53/1, 52/1, 279,

Obręb Białobrzeg Bliższy: 452,

Obręb Kruki :186,

Obręb Drężewo: 99,

Obręb Nowa Wieś: 393.

3.  działki pozyskiwane w całości:

Obręb Nowa Wieś:  168/1, 200/1,

Obręb Żebry – Chudek: 44/1, 45/1,131/5, 132/3, 133/3, 219/2,

Obręb Białobrzeg Bliższy: 331/3

Obręb Kruki: 49/1,

Obręb Drężewo: 68/3.

4.działki poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej, przeznaczone pod przebudowę infrastruktury technicznej i dróg innych kategorii :

obręb Żebry – Chudek:    277; 144/2, 278, 275, 288, 280/2; 

obręb Białobrzeg Bliższy:   453;

obręb Kruki:   47/71;   187;  48/3; 188; 185, 38/7 ; 53/1; 54; 43/5;

obręb Nakły: 84;

obręb Drężewo: 98,100;

obręb Olszewo – Borki: 321;  9,

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem. Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Oddziale Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w Ostrołęce, ul. Gorbatowa 15, pokój 35a, w dniach pn-pt w godz. 900 -1500 , gdzie można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy, do dnia wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

WIŚ-O. 7820.2.4.2012.JN

Czas wytworzenia informacji: 2013-02-05 13:49:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2013-02-05 13:50:34 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1339