Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 7 DO PARAMETRÓW DROGI EKSPRESOWEJ NA ODCINKU: OD KM 503+357,16 DO KM 505+109,25 – ETAP III
A A A
WOJEWODA  MAZOWIECKI               Warszawa,  16  stycznia 2013 r.
WIŚ-R.7820.1.37.2.2012.IM


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO


    Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 12.12.2012r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej  na odcinku: od km 503+357,16 do km 505+109,25 – etap III”.
    Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działający poprzez pełnomocnika – Pana Stanisława Dmuchowskiego, Zastępcę Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
 
    Numery ewidencyjne działek usytuowania obiektu – drogi (przed nawiasem – numery działek przed podziałem, w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem – numery działek przeznaczonych pod inwestycję): 
1.   działki pozyskiwane w całości
Obręb Wola Korzeniowa, gm. Szydłowiec:
167, 168, 169, 170, 171, 292, 293, 294, 295, 296, 440, 441, 442, 446, 447, 546, 548, 549, 550, 551, 778, 813, 815/2, 665 
2.  działki wynikające z projektu podziału nieruchomości (we władaniu zarządcy drogi):
Obręb Wola Korzeniowa, gm. Szydłowiec:
172(172/1,172/2); 911(911/1,911/2)
3.  działki wynikające z projektu podziału nieruchomości (do przejęcia pod inwestycję):
Obręb Wola Korzeniowa, gm. Szydłowiec:
164(164/1,164/2); 165(165/1,165/2,165/3,165/4); 166(166/1,166/2); 289(289/1,289/2); 290(290/1,290/2); 291(291/1,291/2); 297(297/1,297/2); 435(435/1,435/2); 436/1(436/5,436/6); 437(437/1,437/2); 438(438/1,438/2); 439(439/1,439/2); 443(443/1,443/2); 445(445/1,445/2); 448(448/1,448/2); 543(543/1,543/2); 544(544/1,544/2); 545(545/1,545/2,545/3,545/4); 547(547/1,547/2); 654(654/1,654/2); 655(655/1,655/2); 656(656/1,656/2); 657(657/1,657/2); 658/1(658/4,658/5); 658/2(658/6,658/7); 659(659/1,659/2); 660(660/1,660/2); 661(661/1,661/2); 662(662/1,662/2); 663(663/1,663/2); 664(664/1,664/2); 703(703/1,703/2); 704(704/1,704/2,704/3); 705(705/1,705/2,705/3); 706(706/1,706/2,706/3); 707(707/1,707/2); 708(708/1,708/2); 709(709/1,709/2); 710(710/1,710/2); 711(711/1,711/2); 712(712/1,712/2); 713/1(713/5,713/6); 719(719/1,719/2,719/3); 730(730/1,730/2); 731/1(731/5,731/6); 731/2(731/7,731/8); 773(773/1,773/2); 774(774/1,774/2); 776(776/1,776/2); 777(777/1,777/2); 779(779/1,779/2); 780(780/1,780/2); 781(781/1, 781/2); 782(782/1,782/2); 783(783/1,783/2); 784(784/1,784/2); 812(812/1,812/2); 814(814/1,814/2); 815/1(815/3,815/4); 817(817/1,817/2); 819/1(819/3,819/4); 820(820/1,820/2); 821(821/1,821/2); 822(822/1,822/2); 823(823/1,823/2); 845(845/1,845/2); 907(907/1,907/2); 136/300(136/301,136/302) 
Obręb: Sadek, gm. Szydłowiec:
116/300(116/301,116/302); 135/300(135/301,135/302).
4.działki poza pasem drogowym drogi krajowej, dla których określa się ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości w związku z przebudową infrastruktury technicznej i dróg innych kategorii:
Obręb: Wola Korzeniowa, gm. Szydłowiec:
136/302, 148/301, 148/302, 285, 286/1, 286/2, 287, 288, 289/2, 290/2, 291/2, 372/2, 437/2, 438/2, 439/2, 444/2, 444/1, 445/2, 448/2, 543/2, 545/2, 653/1, 653/2, 654/2, 655/2, 656/2, 657/2, 658/5, 658/7, 659/2, 660/2, 661/2, 662/2, 663/2, 664/2, 702, 704/2, 705/2, 706/2, 707/2, 709/2, 711/2, 712/2, 713/6, 713/3, 719/3, 720/1, 720/2, 721/1, 721/2, 730/2, 731/6, 731/8, 732/1, 732/2, 732/3, 733/1, 733/2, 773/2, 774/2, 776/2, 777/2, 779/2, 780/2, 781/2, 782/2, 783/2, 812/2, 815/4, 816/1, 816/2, 823/2, 824, 843, 863, 903, 136/302, 448/2, 713/6, 713/3, 731/6, 731/8, 732/1, 773/2, 774/2, 136/302 
Obręb: Sadek, gm. Szydłowiec:
116/302, 135/302.

    Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział w Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pokój 205, w dniach pn-pt w godz. 9oo -15oo, gdzie można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy, do dnia wydania orzeczenia w sprawie.
    Zgodnie z art.49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Jednocześnie informuje się, że postanowieniem Wojewody Mazowieckiego z dnia        16.01.2013r. znak:WIŚ-R.7820.1.37.2.2012.IM przedmiotowe postępowanie zostało zawieszone, w związku z koniecznością ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Czas wytworzenia informacji: 2013-02-21 09:15:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Malwina Siwik
Czas udostępnienia informacji: 2013-02-21 09:01:56 Osoba udostępniająca informację: Malwina Siwik
Czas modyfikacji informacji: 2013-02-21 09:25:01 Osoba modyfikująca informację: Malwina Siwik
  ilość odwiedzin: 1966