Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-R.7820.4.1.2014.EK(ZM) OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

                                            OBWIESZCZENIE
                                 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

     Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 lipca 2010 roku o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 143, poz. 963 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 28.04.2015 r. została wydana decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 102/R/2015 w sprawie zmiany, na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 48/2014 znak: WIŚ-R.7820.4.1.2014.EK z dnia 22 maja 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej pn.: „Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk - czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa”.
     Inwestorem przedsięwzięcia jest Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, reprezentowane przez Pana Czesława Kwietnia, Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddziału w Radomiu, ul. Wernera 4a,
26-600 Radom.
     Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział w Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pokój 205, w dniach pn-pt w godz. 8oo -16oo, gdzie można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy, do dnia wydania orzeczenia w sprawie.
    Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WIŚ-R.7820.4.1.2014.EK (zm.)

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-04-30 12:43:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-04-30 12:45:11 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 110