Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH ODSZKODOWAWCZYCH ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W GMINIE WARKA-MIASTO OZNACZONE JAKO DZIAŁKI O NUMERACH: 192/1, 256/1, 227/1
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) – informuje, że toczą się postępowania administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Warka-Miasto:

  • działka numer 192/1 o powierzchni 0,0022 ha, obręb Warka,
  • działka numer 256/1 o powierzchni 0,0047 ha, obręb Warka,
  • działka numer 227/1 o powierzchni 0,0083 ha, obręb Warka,

które na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 113/2013 z dnia 25 marca 2013 r., znak: WIŚII.7820.2.371.2012.KZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 731, relacji Potycz-Warka-Białobrzegi na odcinku Warka (przejazd kolejowy) – granica miasta Warka, odcinek od km 13+106,76 do km 16+357,79” na terenie powiatu grójeckiego (gmina Warka), województwo mazowieckie-kategoria obiektów budowlanych XXV, XXVI, XXVIII oraz Decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. znak: DOII-III-adk/eb/BOII-3eb-772-71-1726/13/14 stały się własnością Województwa Mazowieckiego z dniem 23 października 2014 r.

Czas wytworzenia informacji: 2015-06-24 14:10:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-06-24 14:11:23 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 27