Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU MAJĄCYM NA CELU USTALENIE ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE NA TERENIE GMINY TCZÓW, OBRĘB LUCIN, POWIAT ZWOLEŃSKI,
A A A

W tutejszym Oddziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Delegatura w Radomiu toczą się postępowania mające na celu ustalenie odszkodowania za nieruchomości położone na terenie gminy Tczów, obręb Lucin, powiat zwoleński, oznaczone jako działki numer: 38/1 o pow. 0,0023 ha, 20/8 o powierzchni 0,0020 ha, 330/10 o powierzchni 0,0016 ha, 36/1 o powierzchni 0,0029 ha, 252/2 o powierzchni 0,00132 ha, które na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/09 z dnia 12 marca 2009r znak: WI.R-PP/7119-Zw/1/08 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od ronda w miejscowości Tczów do skrzyżowania z drogą krajową nr 12 od km 55+716 do km 61+208 na terenie gminy Tczów i Gózd stały się własnością Województwa Mazowieckiego. Biorąc pod uwagę, iż ww. nieruchomości posiadają nieuregulowany stan prawny, tutejszy Oddział Skarbu Państwa i Nieruchomości, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) prosi o publiczne ogłoszenie załączonych do pisma decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1189/R/11 z dnia 26 września 2011r., Nr  1190/R/11 z dnia 26 września 2011r., Nr 1191/R/11 z dnia 26 września 2011r., Nr 1192/R/11 z dnia 26 września 2011r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni. Po upływie wyżej wymienionego okresu prosi się o zwrot decyzji wraz z informacją o dokonanym wywieszeniu.

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-29 09:36:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2011-09-29 09:38:08 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1397