Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7820.1.542.2012.AM ZM.OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

                          OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

         Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 t.j.), w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227) zawiadamia się, że w dniu 27.10.2014 r. została wydana decyzja nr 449/II/2014 zmieniająca decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 72/2013, z dnia 22 lutego 2013 r.  znak WIŚ-II.7820.1.542.2012.AM dla inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S8 Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7, Etap I – Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Paszków (z węzłem) – węzeł Opacz (bez węzła) – węzeł Łopuszańska (bez węzła), część 1 – odcinek zlokalizowany poza granicami m.st. Warszawy”. Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Ww. decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności. 
Działki usytuowania obiektu:
- w istniejącym pasie drogowym:
gmina Michałowice: obręb 9 - Opacz Mała, działki nr ew.: 174, 175, 261/1, 264/1, 266/1, 267/1, 268/1, 268/2, 269/1, 269/2, 270/1, 270/2, 271/2, 271/3, 273/1, 273/2, 274/1, 274/3, 274/4, 275/1, 275/2, 276, 277/1, 278, 279/1, 281, 283, 285, 287/2, 287/3, 289/2, 291/2, 292/2, 293/1, 294/1, 295/1, 295/2, obręb 6 - Michałowice Wieś, działki nr ew.: 90/1, 91/1, 93/1, 94/1, 95/1, 96/1, 97/1, 100/1, 101/1, 102/1, 103/1, 105/1, 106/1, 109/1, 117/1, 118/1, 119/1, 120, 124/1, 125/1, 128/1, 129, 130/1, 131, 132/1, 133/1, 133/2, 134, 135, 136, 138, 139/1, 139/2, 140/1, 140/2, 141, 142, 143, 144/1, 144/2, 145/1, 145/2, 219/3, 219/4, 219/5, 259, 260, 261, 262, obręb 15 - Sokołów, działki nr ew.: 209/1, 259/4, 259/6, 259/8, 260/1, 261/1, 332/1, 383/3, 384/2, 385/9,
gmina Raszyn: obręb 12 – Puchały, działki nr ew.:  9/2, 10/1, 11/1, 13/1, 14/1, 239/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 20/1, 21/3, 22/3, 23/1, 26/3, 26/4, 27/3, 27/4, 28/3, 220, 31/4, 31/5, 55/6, 63/2, 64/2, 66/1, 66/2, 67/1, 67/2, 68/1, 68/2, 69/1, 69/2, 70, 71/1, 72/1, 74/1, 75/1, 76/3, 77/1, 80/1, 81/1, 92/1, 94/1, 95/2, 97/1, 99/1, 100/1, 101/1, 102/1, 103/1, 104/1, 105/1, 106/1, 107/1, 108, 110/4, 110/5, 110/9, 110/10, 112/1, 112/2, 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 115/1, 116/1, 117/1, 118, 119/1, 230/3, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 157/1, 157/2, 159/1, 159/2, 160/1, 160/2, 161/1, 161/2, 162/1, 162/2, 163/2, 164/5, 164/6, 165/1, 165/2, 165/3, 166/1, 166/2, 168/1, 168/2, 170/2, 170/3, 171/1, 171/2, 172/1, 172/2, 173/1, 173/2, 175/1, 241/1, 178/3, 179/1, 179/2, 180/1, 180/2, obręb 20 – Wypędy, działki nr ew.:  73/5, 73/7, 77/2, 78/2, 79/6, 82/17, 82/18, 82/22, 83/1, 84/3, 87/3, 87/5, 87/6, 87/8, 89/2, 90/2, 90/3, 182/12, 183/14, 183/16, 91/3, 91/4, 94/1, 154/2, 161/3, 161/4, 98/2, 99/2, 100/2, 101/2, 102/2, 107/6, 107/8, 107/9, 107/11, 108/1, 109, 110/2, 117/2, 118/2, obręb 6 – Janki, działki nr ew.: 106/12, 1/1, 2/1, 3/1, 4/3, 4/5, 6/3, 7/1, 8/1, 10/1, 108/1, 109/1, 110/7, 356/9, 115/2, 116/1, 117/2, 129/1, 130/1, 133/4, 133/7, 133/9, 136/7, 136/9, 136/13, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2, 143, 144, 145, 148/3, 148/4, 148/6, 148/7, 149/1, 150/1, 150/2, 151/1, 151/2, 151/3, 152/1, 152/2, 153/1, 154/1, 154/2, 155/3, 155/5, 158/1, 158/2, 159/1, 159/2, 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 162/1, 162/2, 163/1, 354, 201/4, 202/4, 203/5, 204/2, 205/1, 208/2, 210/2, 213/3, 223/1, 228/7, 229/2, 231/2, 235/7, 235/9, 243/5, 245/5, 246/2, 246/3, 247/5, 247/7, 248/7, 248/9, 248/11, 249/1, 251/2, 252/5, 255/2, 255/3, 256/4, 256/6, 256/8, 258/2, obręb 18 - Sękocin Stary, działki nr ew.:  70/1, 380, 2, 3/1, 4/1, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 7, 8/1, 8/2, 9/4, 9/6, 9/8, 9/9, 9/11, 11/1, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19/3, 19/5, 19/6, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21/1, 21/2, 21/3, 22/3, 22/5, 22/6, 22/7, 23/1, 23/2, 23/3, 25/3, 25/4, 26/3, 27/1, 28/1, 30/1, 31/3, 32/2, 34/1, 35/1, 36/1, 37/1, 40/1, 41/1, 42/1, 43/1, 72/3, 72/7, 72/9, 72/11, 73/1, 74/1, 75/1, 77/1, 78/1, 79/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 85/1, 86/1, 87/1, 88, 90/1, 91/1, 46/4, 47/7, 49/7, 50/4,
gmina Nadarzyn, obręb 19 – Wolica, działki nr ew.:  1010, 96/1, 403/1, 404/1, 537/3, 538, 540/1, 544/1, 544/2, 545/1, 546, 547, 549, 550/1, 570/3, 642/1, 643/1, 644/1, 645/6, 646, 647/7, 648, 650/10, 650/13, 653, 654/1, 655/1, 655/3, 656/1, 660/1, 661/1, 662/1, 663, 664, 669/1, 670/1, 673/1, 684/1, 684/3, 685, 746/1, 747, 748/2, 749/1, 774/1, 775/7, 775/9, 776/1, 778/6, 778/8, 778/9, 778/11, 778/12, 779/1, 779/3, 780, 782/1, 783/1, 786/1, 787/1, 788/3, 789, 790/1, 790/3, 791/1, 791/3, 792/1, 792/3, 793/1, 794/1, 795/1, 796/1, 798/1, 851/1, 858, 878/1, 879/1, 880/3, 880/5, 881/5, 882/1, 883/1, 884/1, 885/1, 886, 887/1, 957/4, 957/6, 958/1, 987/1, 989/1, 990/1, 992/1, 994/3, 996/4, 996/5, 997/1, 1003/1, obręb 1 – Nadarzyn, działka nr ew.: 819/1, 780/1, obręb 3 – Kajetany, działka nr ew.: 1/1
- w istniejącym pasie drogowym (nabyte przez zarządcę drogi na mocy ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr 72/2013 z dnia 22.02.2013 r., znak:  WIŚ-II.7820.1.542.2012.AM):
gmina Michałowice, obręb 9 - Opacz Mała, działki nr ew.: 172/4, 192/5,  173,  262/3, 288/4,  obręb 6 - Michałowice Wieś, działki nr ew.:  123, 220/1, 22/3, 107/1, 115/3,  137/3, 192/3, obręb 15Sokołów, działki nr ew.:  210/1, 262, 385/3,  258/1, 333/5.
gmina Raszyn, obręb 13 - Raszyn 01, działki nr ew.:  77/5, 77/6, 83/3, 84/5, 88/7, 89/3, 1306/1, obręb 3 – Falenty, działka nr ew.:  21/3, obręb 12 – Puchały, działki nr ew.:  24/1, 213/1, 25/1, 238/4, 215/1, 12/3, 19/3, 211/23,  55/8, 65/4, 65/5, 73/3, 78/3, 79/3, 82/3, 212/23, 93/3, 98/5, 110/12, 111/5, 111/6, 120/5, 158/4, 158/5, 163/5, 164/8, 167/4, 167/5, 174/11, 174/13, 174/15, 238/8, 177/5, 181/4, 182/3, 183/7,  obręb 20 – Wypędy, działki nr ew.:  154/5, 154/4, 96/7, 96/11, 165, 107/13, 155/5, 155/6, 156/3, 79/4, 82/26, 82/24, 82/28, 82/30, 84/7, 85/3, 88/8, 88/9, 96/15, 151/5, 151/6, 152/3, 121/2, 148/4, obręb 6 – Janki, działki nr ew.:  111/5, 356/7, 147/4, 147/7, 147/9, 147/10, 212, 213/1, 5/7, 132/13, 132/11, 135/16, 135/12, 135/13, 136/15, 140/19, 140/21, 140/22, 140/23, 140/26, 140/27, 141/5, 146/3, 156/6, 156/7, 156/8, 157/5, 157/6, 68/4, 224/6, 239/4, 250/4, 252/9,  obręb 18 - Sękocin Stary, działki nr ew.:  1, 24/1, 24/2, 44/1, 67/2, 68, 69, 71/2, 80/1, 92/1, 382/1, 394/1, 395/1, 10/3, 12/3, 13/4, 25/9, 26/9, 26/10,  132/4, 358/23, 361/8, 381/3, gmina Nadarzyn, obręb 19 – Wolica, działki nr:  402/1, 407/1, 534/8, 548, 629/2, 647/2, 665, 666, 678/5, 679/1, 680/1, 775/5, 775/6, 810, 856/2, 995/1, 399/3, 409/13, 468/3, 536/3,  537/7, 539/3, 569/3, 629/5, 639/3, 640/3, 649/5, 650/14, 650/15, 650/16,  668/3, 674/3, 675/3, 676/3, 683/3, 748/4, 752/3, 777/3, 778/16, 781/3, 788/8, 788/9, 881/7, 961/4, 962/4, 988/3, 991/3, 1001/3, 1006/3, obręb 1 – Nadarzyn, działki nr:  2096, 799/3, 2014/3, 2023/3, 2092/3, 2093/3, 2094/3, 2095/3, obręb 16 – Walendów, działki nr ew.:  92, 97/1, 99/1, 90/6,
- w projektowanym pasie drogowym, nie podlegających przejęciu, stanowiące tereny wód płynących:
gmina Michałowice, obręb 6 - Michałowice Wieś, działka nr ew.:  263
gmina Raszyn, obręb 3 – Falenty, działka nr ew.:  21/1, obręb 12 – Puchały, działki nr ew.:  23/2, 24/2, 25/2, 26/2, 27/2, 28/2, 31/3
gmina Nadarzyn, obręb 19 – Wolica, działka nr ew.: 1002/1, obręb 16 – Walendów, działka nr ew.:  98/1.
Działki przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii, niewchodzące w skład pasa drogowego będącego przedmiotem wniosku:
gmina Michałowice, obręb 9 - Opacz Mała, działki nr ew.: 145/6, 146/3, 147/6, 149/1, 176, 177, 192/6, 192/7, 263, 265/1, 265/2, 267/3, 267/5, 268/3, 271/4, 273/3, 274/5, 277/2, 279/2, 280, 282, 287/4, 288/5, 289/3, obręb 6 - Michałowice Wieś, działki nr ew.: 126/1, 128/2, 130/2, 218, 219/6, obręb 15 - Sokołów, działki nr ew.: 210/4, 261/2, 332/2, 383/4, 385/5, 385/6, 385/10
gmina Raszyn: obręb 13 – Raszyn 01, działki nr ew.:  57/1, 82, 83/4, 84/7, obręb 3– Falenty, działki nr ew.:  21/4, obręb 12 – Puchały, działki nr ew.:  5/4, 5/6, 9/3, 10/2, 19/4, 20/2, 21/4, 22/4, 26/5, 27/5, 28/4, 31/6, 55/9, 65/6, 66/3, 67/3, 71/2, 72/2, 73/4, 82/4, 102/2, 115/3, 165/4, 174/14, 211/24, 211/25, 213/2, 215/2, 241/2, obręb 20 – Wypędy, działki nr ew.:  82/27, 82/19, 83/3, 87/9, 88/10, 91/5, 96/16, 96/4, 96/12, 97, 108/2, 110/3, 118/8, 123, 124, 125/1, 126, 127, 128, 129, 130/1, 132, 134/1, 135, 136, 137/1, 148/5, 151/7, 151/8, 155/7, 171/8, 171/9, 171/10, 182/13, 184, obręb 6 – Janki, działki nr ew.: 109/3, 110/9, 111/7, 117/3, 118/1, 129/3, 130/2, 130/3, 132/14, 132/12, 133/6, 133/8, 133/10, 135/17, 135/15, 136/16, 136/14, 137/3, 138/4, 139/4, 140/20, 140/24, 140/25, 140/29, 141/6, 146/4, 147/8, 147/11, 148/5, 149/2, 150/3, 150/4, 151/5, 152/4, 153/2, 154/3, 154/4, 155/6, 155/8, 155/9, 156/9, 156/10, 157/7, 157/8, 158/3, 158/4, 159/3, 159/4, 160/7, 162/3, 198/1, 199/1, 202/5, 204/3, 205/2, 208/3, 210/3, 224/7, 239/5, 245/14, 246/4, 246/5, 247/6, 247/8, 248/8, 248/10, 248/12, 249/5, 249/6, 249/7, 250/5, 251/3, 252/10, 252/6, 253/1, 253/3, 253/4, 254/1, 254/2, 255/4, 256/5, 258/7, 356/10, 356/13, 361, obręb 18 - Sękocin Stary, działki nr ew.:  8/3, 9/7, 9/10, 9/12, 10/4, 13/3, 15/2, 16/2, 17/3, 18/3, 19/7, 19/9, 20/5, 20/6, 21/4, 22/9, 23/4, 23/5, 25/10, 25/6, 26/11, 26/5, 28/2, 30/3, 31/5, 32/4, 44/2, 47/6, 49/6, 50/3, 51/8, 67/3, 71/3, 72/8, 74/2, 75/2, 77/2, 78/2, 79/2, 80/2, 81/2, 82/2, 83/2, 84/2, 85/2, 86/2, 87/2, 89, 90/2, 91/2, 92/2, 93, 94, 95, 381/4, 382/2
gmina Nadarzyn, obręb 19 – Wolica, działki nr ew.:  96/2, 399/4, 468/4, 527, 534/6, 534/9, 536/4, 537/8, 537/4, 539/4, 542, 544/3, 550/2, 569/4, 570/4, 571/2, 629/6, 639/4, 640/4, 642/2, 647/14, 649/1, 650/17, 650/11, 655/2, 656/2, 656/3, 660/2, 662/2, 668/4, 669/2, 670/2, 677, 678/4, 678/6, 680/4, 683/4, 686/1, 687, 688, 746/2, 748/3, 749/2, 752/4, 773, 774/2, 775/8, 776/2, 777/4, 778/7, 779/2, 781/4, 782/2, 783/2, 786/2, 787/2, 788/10, 788/4, 792/2, 794/2, 851/2, 878/2, 879/2, 880/4, 880/6, 881/8, 881/6, 883/2, 884/2, 957/5, 957/7, 958/2, 961/5, 987/2, 988/4, 989/2, 990/2, 991/4, 992/2, 992/3, 994/5, 995/3, 996/14, 997/2, 1001/4, 1001/2, 1002/2, 1006/4, 1025, 1027, obręb 1 – Nadarzyn, działka nr ew.: 780/2, 2023/4, 2095/4, obręb 16 – Walendów, działka nr ew.: 90/7, obręb 3 – Kajetany, działka nr ew.: 1/2.

    Od ww. decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.).


  WIŚ-II.7820.1.542.2012.AM  zm.

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-10-30 12:36:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-10-30 12:57:37 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 722