Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-II.7821.17.2.2014.MK3 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO O WYDANIU W DNIU 18.05.2015 POSTANOWIENIA NR235/II/2015
A A A

                        OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

    Na podstawie art. 11f ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.687 t. j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.), zawiadamiam o wydaniu, w dniu 18 maja 2015 r. postanowienia  Wojewody Mazowieckiego nr 235/II/2015 przywracające termin do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta m. st. Warszawy Nr 393/2014/ZRID z dnia 7 sierpnia 2014r., znak: UD-II-WAB.6740.301.2014.ADZ, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na kompleksowej budowie ulicy Kartograficznej na odcinku ca 700 m od ulicy Jasiniec do wjazdu do szkoły przy ulicy Głębockiej w zakresie budowy jezdni z jednostronnym chodnikiem, budowy zatok dla pojazdów osobowych o parkowaniu równoległym, budowy oświetlenia na odcinku od ulicy Jasiniec do ulicy Głębockiej, zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych wraz z wycinką drzew, oraz informuję o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z treścią tego postanowienia w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, pokój 608, w godzinach: poniedziałki 1300 – 1600; środy 800 – 1200, piątki 800 – 1200.
     Ww. postanowienie jest ostateczne w administracyjnym toku instancji. Wobec wyczerpania środków odwoławczych stronie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za moim pośrednictwem; Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

WI-II.7821.17.2.2014.MK3

 
 

Czas wytworzenia informacji: 2015-05-27 08:53:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-05-27 08:55:58 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 81