Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7820.3.8.2014.AK OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO O WYDANIU W DNIU 14.08.2014 R.DECYZJI NR 337/II/2014 O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W ZAKRESIE LOTNISKA UŻYTKU PUBLICDLA INWESTYCJI PN.: „BUDOWA OBIEKTU RADIOKOMUNIKACYJNEGO ODBIORCZEGO „
A A A

                    OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

     Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 42 poz. 340 ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 t. j.) Wojewoda Mazowiecki zawiadamia, że w dniu 14.08.2014r. została wydana decyzja nr 337/II/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego na wniosek inwestora: Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, dla inwestycji pn.: „budowa obiektu radiokomunikacyjnego odbiorczego „OR/Rx CZRL Warszawa” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Warszawie, ul. Wieżowa 8, na części dz. nr ew. 2/11 obręb 2-06-07 m. st. Warszawy, dzielnica Włochy, województwo mazowieckie”.

   Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem (powiadomieni w drodze zawiadomień), oraz pozostałe strony (powiadomione w drodze obwieszczeń).
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F od al. Solidarności, II piętro, pok. 609 w dniach: poniedziałek w godzinach 13:00-16:00, środa i piątek w godzinach 8:00-12:00.
    Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r., poz. 267 j.t.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WIŚ-II.7820.3.8.2014.AK

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-08-18 08:52:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-08-18 08:54:55 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 163