Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GMINIE BULKOWO W OBRĘBIE SĄCHOCINO - PRAGA - DZ. NR 183/2
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.),

postępowanie administracyjne w sprawie potwierdzenia nabycia z dniem 1.01.1999r. przez Powiat Płocki prawa własności nieruchomości położonej w gminie Bulkowo w obrębie Sąchocino - Praga oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 183/2 o pow. 0,50 ha, zajętej pod drogę publiczną – nr 31212 relacji „Blichowo - Sochocino -Przedpełce”.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. 3 Maja 16 w Płocku w pok. 307 (tel. 24/ 235-11-22).

Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą: SPN-P.7533.59.2013.

Czas wytworzenia informacji: 2013-06-11 14:34:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-06-11 14:37:09 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 735