Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7820.3.9.2014.MK3 OBWIESZCZENIE WOJ.MAZ.O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W ZAKRESIE LOTNISKA UŻYTKU PUBLICZNEGO
A A A

                     OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

   Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42 poz. 340 ze zm.), zawiadamiam, że w dniu 25.04.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa,  w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: „przebudowa lotniska użytku publicznego w zakresie budowy budynku szkoleniowo-administracyjnego, budowy budynku głównej stacji zasilania, budowy zbiornika retencyjnego wód opadowych oraz budowy infrastruktury technicznej”. Adres zamierzenia budowlanego (podkreślonym drukiem - numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach - numery działek po podziale): powiat m.st. Warszawa. Obręb 2-06-07: 61, 62, 63, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11. Obręb 2-06-18: 33/33 (33/98, 33/99), 33/46 (33/100, 33/101), 33/50 (33/102, 33/103).
   Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem (powiadomieni w drodze zawiadomień).
   Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F od Al. Solidarności,  II piętro, pok. 607 w dniach: poniedziałek w godzinach 12:00-16:00, środa i piątek w godzinach 8:00-12:00, gdzie strony mogą składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy do dnia wydania orzeczenia w sprawie.


WIŚ-II.7820.3.9.2014.MK3

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-05-20 12:40:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-05-15 10:57:16 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: 2014-05-20 12:41:31 Osoba modyfikująca informację: Agnieszka Sztompka
  ilość odwiedzin: 279