Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE 10-HOŁOWCZYCE GMINA SARNAKI, DZ. NR 113/2-NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Oddział w Delegaturze-Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach  prowadzi, na podstawie art. 73 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w drodze decyzji, że niżej wymieniony grunt zajęty pod drogę publiczną – wojewódzką, stał się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością Województwa Mazowieckiego:

  • grunt położony w obrębie 10-Hołowczyce gmina Sarnaki, oznaczony na mapie z projektem podziału nieruchomości NE 601.10-29/11 jako działka nr 113/2 o pow. 0,0224 ha, a zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku pod drogę publiczną – krajową  Nr 811, relacji Sarnaki – Konstantynów – Biała Podlaska.

W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności    do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - w Oddziale w Delegaturze-Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w pok. 110 (tel. 25 632-50-33).

Niniejsza sprawa jest prowadzona pod sygnaturą  SPN-S 7533.183.2012.JM

Czas wytworzenia informacji: 2014-01-23 08:51:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2014-01-23 08:53:15 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 528