Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WYDANYCH DECYZJACH W SPRAWIE NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD DROGI PUBLICZNE – GMINNE, POŁOŻONYCH W GMINIE BIELSK
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.), wydane zostały decyzje potwierdzające nabycie przez Gminę Bielsk prawa własności gruntów:

  1. Zajętych pod drogę publiczną – gminną nr 310207 położonych w obrębie Śmiłowo, gm. Bielsk  – działka  nr 45 o pow. 1,23 ha .
  2. Zajętych pod drogę publiczną – gminną nr 310210  położonych w obrębie Dziedzice, gm. Bielsk  – działka nr 33 o pow. 2,05 ha.
  3. Zajętych pod drogę publiczną – gminną nr 310219 położonych w obrębie Machcinko, gm. Bielsk  – działki nr 2 o pow. 0,12 ha i nr 18 o pow. 1,04 ha oraz w obrębie Machcino, gm. Bielsk  – działka nr 89 o pow. 0,44 ha.
  4. Zajętych pod drogę publiczną – gminną nr 310220 położonych w obrębie Drwały, gm. Bielsk  – działki nr 180 o pow. 0,27 ha i nr 183 o pow. 0,63 ha oraz w obrębie Machcino, gm. Bielsk  – działka nr 90 o pow. 1,05 ha.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15, pokój nr 203.  Sygn.akt: SPN-P.7533.174-175.2012, SPN-P.7533.183.2012. SPN-P.7533.189-190.2012.

Czas wytworzenia informacji: 2013-01-15 10:11:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2013-01-15 10:13:03 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1638