Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-II.7820.3.1.2014.MK3 ZAW. O WSZCZĘCIU POSTĘP. ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W ZAKRESIE LOTNISKA UŻYTKU PUBLICZNEGO PN. PRZEBUDOWA LOTNISKA MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA - MODLIN
A A A

 

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42 poz. 340 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 19.08.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin Sp. z o.o., ul. gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki,  w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: „przebudowa lotniska użytku publicznego Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa - Modlin w zakresie budowy zespołu budowy zespołu budynków obsługi technicznej, tj. hangaru i budynku biurowego na części działki nr 1/49 z obrębu ewidencyjnego 0001 1-01 w jednostce ewidencyjnej Nowy Dwór Mazowiecki”.

            Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem (powiadomieni w drodze zawiadomień), oraz pozostałe strony (powiadomione w drodze obwieszczeń).

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F od Al. Solidarności, II piętro, pok. 607 w dniach: poniedziałek w godzinach 13:00-16:00, środa i piątek w godzinach             8:00-12:00, gdzie strony mogą składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy do dnia wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz. 267 j.t.),                       w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WI-II.7820.3.1.2014.MK3

Czas wytworzenia informacji: 2014-08-28 14:53:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2014-08-28 14:53:36 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 227