Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7840.5.4.2013.AM OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

 WIŚ-II.7840.5.4.2013.AM      

                         OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 t.j.) oraz   art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 t.j.) w związku z wszczętym postępowania w dniu 31.07.2013 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla ww. inwestycji: „Budowa rurociągu przesyłowego dalekosiężnego służącego do transportu ropy naftowej pod nazwą Rurociąg relacji ST1 Adamowo – BS Plebanka. II etap realizacyjny. Część liniowa rurociągu, woj. mazowieckie, pow. wołomiński, m. i gm. Radzymin. Odcinek od km 94+567,00 do km 96+935,21”, zawiadamia się, że w dniu 9.01.2015 r. Wojewoda Mazowiecki zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę Przedsiębiorstwu Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. z siedzibą: ul. Wyszogrodzka 133 09-410 Płock dla inwestycji pn.:  „Budowa rurociągu przesyłowego dalekosiężnego służącego do transportu ropy naftowej pod nazwą Rurociąg relacji ST1 Adamowo – BS Plebanka. II etap realizacyjny. Część liniowa rurociągu, woj. mazowieckie, pow. wołomiński, m. i gm. Radzymin. Odcinek od km 94+567,00 do km 96+935,21. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Radzymin, powiat wołomiński, województwo mazowieckie: jednostka ewid. Gmina Radzymin: obręb Cegielnia działki o nr ewid.: 152/1, 153, 122/1, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145/3, 146, 183, 193/7, 194/1, 195, 196, 197/2, 198/4, 201, 203, 204/7, 205, 206/6, 207/6, 208/1, 209/4, 210; jednostka ewid. Miasto Radzymin: obręb 02-02 działki o nr ewid.: 73/2, 73/3, 73/4, 72, 60, 78, obręb 02-03 działki o nr ewid.: 1, 29/4, 32, 44, 43, 42, 45, 78, 77/1, 77/2, 76/9, 75, 74/2, 74/1, 73/50, 73/3, 72/1, 83 obręb 02-04 działki o nr ewid.: 1, 80/2, 80/4, 16, 17, 18/2, obręb 05-08 działki o nr ewid.: 14, 15.”
   Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 us¬tawy Prawo budowlane obejmuje nieruchomości: gmina Radzymin, powiat wołomiński, województwo mazowieckie: jednostka ewid. Gmina Radzymin: obręb Cegielnia działki o nr ewid.: 152/1, 153, 154, 122/1, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145/3, 146, 183, 193/7, 194/1, 195, 196, 197/2, 198/4, 201, 203, 204/7, 205, 206/6, 207/6, 208/1, 209/4, 210; jednostka ewid. Miasto Radzymin: obręb 02-02 działki o nr ewid.: 73/2, 73/3, 73/4, 72, 60, 78, obręb 02-03 działki o nr ewid.: 1, 29/4, 32, 44, 43, 42, 45, 78, 79, 77/1, 77/2, 76/9, 75, 74/2, 74/1, 73/50, 73/64, 73/48, 73/49, 72/2, 73/8, 73/3, 72/1, 83 obręb 02-04 działki o nr ewid.: 1, 80/2, 80/4, 16, 14/9, 14/10, 15, 17, 18/2, obręb 05-08 działki o nr ewid.: 14, 15.
    Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
    Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w dniach od  pn. w godz. 13:00-16:00, śr. i pt. godz. 8:00-12:00, gdzie strony postępowania mogą się z nimi zapoznać do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
    Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Czas wytworzenia informacji: 2015-01-12 08:33:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-01-12 08:37:02 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 183